Žilinský samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
Mesto: Žilina
PSČ: 01109
IČO: 37808427
DIČ: 2021626695
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209674
eks 20200519100019.05.2020
10:00
Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011567
eks 20200610090010.06.2020
09:00
Tlač dvojmesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202012494
eks 20200622100022.06.2020
10:00
Nákup originálnych tonerov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016864
eks 20200724095124.07.2020
09:51
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025932
eks 20201023110023.10.2020
11:00
Zabezpečenie propagačných predmetov2
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026123
eks 20201026100026.10.2020
10:00
Obstaranie info-promo predmetov s potlačou pre účely propagácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030392
eks 20201125130025.11.2020
13:00
Výroba a dodanie cyklodresov s potlačou loga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030602
eks 20201127090027.11.2020
09:00
Bezdotykové dávkovače dezinfekcie na ruky – stojany vrátane dezinfekčných roztokov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031174
eks 20201201130001.12.2020
13:00
Latexové rukavice pre MOM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212335
eks 20210218120018.02.2021
12:00
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre mobilné odberové miesta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212337
eks 20210218130018.02.2021
13:00
Dezinfekčné utierky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214065
eks 20210311130011.03.2021
13:00
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214171
eks 20210312120012.03.2021
12:00
Tlač dvojmesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216535
eks 20210413110013.04.2021
11:00
Likvidácia a odvoz ostrého a nebezpečného odpadu z MOM a VOC
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216922
eks 20210419100019.04.2021
10:00
Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218447
eks 20210510100010.05.2021
10:00
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218456
eks 20210510110010.05.2021
11:00
CISCO licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111611
eks 20210611100011.06.2021
10:00
Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111901
eks 20210615103015.06.2021
10:30
Zabezpečenie kancelárskych potrieb 2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116594
eks 20210809093009.08.2021
09:30
Antigénové testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118409
eks 20210916130016.09.2021
13:00
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118620
eks 20210929100029.09.2021
10:00
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120002
eks 20211014100014.10.2021
10:00
Zabezpečenie propagačných predmetov 3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121684
eks 20211112130012.11.2021
13:00
Nákup propagačných predmetov RKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122072
eks 20211112141112.11.2021
14:11
Nákup propagačných predmetov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122152
eks 20211115090015.11.2021
09:00
Antigénové testy - výterové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124713
eks 20220105100005.01.2022
10:00
Antigénové testy - slinové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125238
eks 20220117100017.01.2022
10:00
Antigénové testy - výterové
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022294
eks 20220204100004.02.2022
10:00
Tlač dvojmesačníka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022377
eks 20220208090008.02.2022
09:00
Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221185
eks 20220307120007.03.2022
12:00
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221379
eks 20220311120011.03.2022
12:00
Interiérové vybavenie - čalúnený nábytok / projekt Horizont - domov na polceste
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223320
eks 20220428120028.04.2022
12:00
Likvidácia a odvoz nebezpečného odpadu s osobitnými požiadavkami z hľadiska prevencie nákaz
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224034
eks 20220509120009.05.2022
12:00
Monitory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224027
eks 20220512120012.05.2022
12:00
CISCO licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223867
eks 20220518120018.05.2022
12:00
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210792
eks 20221006100006.10.2022
10:00
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215823
eks 20230110100010.01.2023
10:00
Tlač brožúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023571
eks 20230208100008.02.2023
10:00
Tlač brožúry 800 kusov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232680
eks 20230413150013.04.2023
15:00
Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232847
eks 20230427100027.04.2023
10:00
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232848
eks 20230427110027.04.2023
11:00
CISCO licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232845
eks 20230427120027.04.2023
12:00
Tlač novín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234934
eks 20230608120008.06.2023
12:00
Prechod Integrovaného IS na Centrálnu elektronickú podateľňu UPVS
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238055
eks 20230816100016.08.2023
10:00
Propagačné a reklamné materiály s potlačou loga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239498
eks 20230918100018.09.2023
10:00
Technologický upgrade systému pre podporu elektronickej správy registratúry Fabasoft na verziu 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310349
eks 20231009100009.10.2023
10:00
Roll - up a informačná tabula pre FMP Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310877
eks 20231019120019.10.2023
12:00
Predĺženie platnosti licencií platformy Microsoft 365 Business Standard
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311983
eks 20231103100003.11.2023
10:00
Nákup propagačných predmetov RKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312155
eks 20231107120007.11.2023
12:00
Nákup info-promo materiálov RKB
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312961
eks 20231123120023.11.2023
12:00
Tlač novín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314008
eks 20231212100012.12.2023
10:00
Maitenance softvérových licencií „Integrovaného Informačného systému“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241322
eks 20240312110012.03.2024
11:00
Služba odstraňovanie problému - SLA pre „Integrovaný Informačný systém“
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241277
eks 20240312120012.03.2024
12:00
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU (DSP + DRS) A INŽINIERSKA ČINNOSŤ PRE STAVBU: „VÁŽSKA CYKLOTRASA, ÚSEK SVARÍN – VN ČIERNY VÁH“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
9/2024
uvo 20240318090018.03.2024
09:00
ÚRAD ŽSK - STAVEBNÉ ÚPRAVY BLOKU „C“ SO ZMENOU ÚČELU VYUŽITIA A PRÍSTAVBA VÝŤAHU
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
57/2023
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
NÁKUP MOBILNÝCH TELEFÓNOV
Zákazka s nízkou hodnotou
20_24
uvo 20240322120022.03.2024
12:00
CISCO licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241730
eks 20240326100026.03.2024
10:00
CT prístroj pre nemocnicu Trstená
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
02/ZSK/2023
uvo 20240329090029.03.2024
09:00
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024
uvo 20240403090003.04.2024
09:00
Nákup osobného automobilu 4x4
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242260
eks 20240412100012.04.2024
10:00
Športový areál pri SPŠIT Kysucké Nové Mesto
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
18/2024
uvo 20240415090015.04.2024
09:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou a osobitné obchodné podmienky
Obchodná verejná súťaž
OVS č. 001/2024
web 20240426150026.04.2024
15:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou a osobitné obchodné podmienky
Obchodná verejná súťaž
OVS č. 002/2024
web 20240426150026.04.2024
15:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou a osobitné obchodné podmienky
Obchodná verejná súťaž
OVS č. 003/2024
web 20240426150026.04.2024
15:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou a osobitné obchodné podmienky
Obchodná verejná súťaž
OVS č. 004/2024
web 20240426150026.04.2024
15:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK opakovanou obchodnou verejnou súťažou a osobitné obchodné podmienky (2. opakovanie)
Obchodná verejná súťaž
OVS č. 001/2023
web 20240426150026.04.2024
15:00
Dodávka originálnych tonerov do laserových tlačiarní
Zákazka s nízkou hodnotou
10/2024
uvo 20240429090029.04.2024
09:00
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
14_24
uvo 20240430100030.04.2024
10:00
Kontrastné látky na röntgenovanie pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
2_2024
uvo 20240507090007.05.2024
09:00
Tlač brožúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243111
eks 20240507090007.05.2024
09:00
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29_24
uvo 20240520090020.05.2024
09:00
CSS PARK ČADCA - STAVEBNÉ ÚPRAVY, ZVÝŠENIE EHB A SANÁCIA VLHKOSTI V MURIVÁCH OBJEKTU, PRACOVISKO VYSOKÁ NAD KYSUCOU – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
28-2024
uvo 20240607090007.06.2024
09:00
Pamiatkový výskum Hradu Likava
Zákazka s nízkou hodnotou
32_24
uvo 20240610090010.06.2024
09:00
Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
8/24
uvo 20240610100010.06.2024
10:00
CSS PARK ČADCA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KANALIZÁCIE – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
27-2024
uvo 20240614090014.06.2024
09:00
Príprava celodennej stravy vrátane jej dopravy pre Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Žilina
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
29_24_1
uvo 20240617090017.06.2024
09:00
SPOJENÁ ŠKOLA RUŽOMBEROK - ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI INTERNÁTU, NÁM. A.HLINKU, RUŽOMBEROK – projektová dokumentácia
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
26/2024
uvo 20240628090028.06.2024
09:00
Pamiatkový výskum Hradu Likava
Zákazka s nízkou hodnotou
32_24
uvo 20240628090028.06.2024
09:00
ZÁMER a Podmienky obchodnej verejnej súťaže č. 1/2024/ONsM – Žilinský samosprávny kraj (uzatvorenie zmluvy o nájme stavby a pozemkov)
Obchodná verejná súťaž

web 20240702120002.07.2024
12:00
Liptovské múzeum Ružomberok, Obnova objektu – Hrad Likava
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
30_24
uvo 20240709090009.07.2024
09:00
OVS č. 001/2023 (3. opakovanie); (predaj stavieb a pozemkov)
Obchodná verejná súťaž

web 20240715150015.07.2024
15:00
Zámer predaja prebytočného majetku ŽSK obchodnou verejnou súťažou a Osobitné obchodné podmienky OVS č. 005/2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240719150019.07.2024
15:00