CSS PARK ČADCA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KANALIZÁCIE – projektová dokumentácia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: CSS PARK ČADCA – STAVEBNÉ ÚPRAVY KANALIZÁCIE – projektová dokumentácia
Kód zákazky: 27-2024
Kód oznámenia: 12618 - MSS
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71242000-6
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.6.2024 09:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Komenského Žilina 01109 Slovensko
Zdroj:

Popis

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby „RPD“ na rekonštrukciu kanalizačných rozvodov (vnútorných a vonkajších) v budove CSS Park Čadca. Súčasťou služby bude taktiež inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia, súčinnosť v procese verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby (Inžinierska činnosť pre realizáciu stavby) a občasný autorský dohľad počas realizácie stavby. Predmetom projektovej dokumentácie budú: • rozvody vnútorného vodovodu a kanalizačných rozvodov v kuchyni, • vonkajšia kanalizácia, • stavebné úpravy vyvolané rekonštrukciou rozvodov • estetické a zvukovo-izolačné zakrytovanie vonkajšieho vzduchotechnického potrubia a zariadenia