OVS č. 002/2024 (1. opakovanie); (predaj stavby a pozemkov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS č. 002/2024 (1. opakovanie); (predaj stavby a pozemkov)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 108 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 31.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 24.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Radava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa