Tlač brožúry

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tlač brožúry
Kód zákazky: Z20243111
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39294100-0
Predpokladaná hodnota: 4 543,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 24.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Tlač brožúry (Z20243111)