Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov
Kód zákazky: 8/24
Kód oznámenia: 12456 - MST
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141625-7
Predpokladaná hodnota: 7 693 349,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 10.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Komenského Žilina 01109 Slovensko
Zdroj:

Popis

Účelom predmetu zákazky je: - nákup diagnostických reagencií vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov pre biochemické a imunochemické vyšetrenia na obdobie 5 rokov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a polikliniku v Námestove (ďalej len „nemocnice“). Zoznam chémie a predpokladaný počet spotreby testov/vyšetrení za 5 rokov za jednotlivé nemocnice je spracovaný v Prílohách „L1 až L5“, - prenájom analyzátorov (biochemických a imunochemických) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia a polikliniku (lekárske prístroje s príslušenstvom slúžiace na klinicko-biochemickú diagnostiku in vitro): Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Oravská poliklinika Námestovo, - prenájom preanalytického modulu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenie Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, resp. ďalších podporných dokumentoch, ktorú sú súčasťou týchto SP.

Vestník

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Identifikátor ÚVO: 1283418
1. Základné údaje
 • Organizácia: Žilinský samosprávny kraj (ID: 59979)
 • Zákazka: Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov (ID: 501361)
 • Typ oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie o koncesii
 • Typ formulára: Súťaž
 • Identifikátor postupu: 5a219834-c12c-43c4-91e1-4060b8eb3ce8
 • Identifikátor verzie oznámenia: 1f3b5e4e-f1ad-49d5-b1a5-a89675053807
 • Verzia oznámenia : 01
 • ID Prispôsobenia (UBL): eforms-sdk-1.7
 • Podtyp oznámenia: Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – všeobecná smernica
2. Organizácie
 • 2.1 Organizácie
 • 2.1.1 Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Úrad pre verejné obstarávanie
 • IČO: 31797903
 • DIČ: 2021511008
 • Adresa
 • Ulica: Ružová dolina
 • Číslo: 10
 • Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
 • PSČ: 82109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Bratislavský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: info@uvo.gov.sk
 • Telefónne číslo: +421250264111
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
 • IČO: 37808427
 • DIČ: 2021626695
 • Adresa
 • Ulica: Komenského
 • Číslo: 48
 • Mesto: Žilina
 • PSČ: 01109
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: iveta.hlavata@zilinskazupa.sk
 • Telefónne číslo: +4215032314
 • Informácie týkajúce sa výlučne kupujúceho
 • Hlavný kupujúci: áno
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
 • IČO: 17336163
 • DIČ: 2020575755
 • Adresa
 • Ulica: Palúčanská
 • Číslo: 25
 • Mesto: Liptovský Mikuláš
 • PSČ: 03123
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: riaditelstvo@nsplm.sk
 • Telefónne číslo: +421445563502
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená
 • IČO: 00634891
 • DIČ: 2020573445
 • Adresa
 • Ulica: Mieru
 • Číslo: 16
 • Mesto: Trstená
 • PSČ: 02801
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: nsp@nsptrstena.sk
 • Telefónne číslo: +421435307284
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého
 • IČO: 00634905
 • DIČ: 2020563754
 • Adresa
 • Ulica: Nemocničná
 • Číslo: 10
 • Mesto: Dolný Kubín
 • PSČ: 02601
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: sekretariat@donsp.sk
 • Telefónne číslo: +421435801202
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
 • IČO: 17335469
 • DIČ: 2020552083
 • Adresa
 • Ulica: Palárikova
 • Číslo: 57
 • Mesto: Čadca
 • PSČ: 02216
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: kysuckanemocnica@kysuckanemocnica.sk
 • Telefónne číslo: +421414604383
 • Zoznam organizácii uvedených v oznámení
 • Základné údaje o organizácii
 • Názov organizácie: Oravská poliklinika Námestovo
 • IČO: 00634875
 • DIČ: 2020573434
 • Adresa
 • Ulica: Červeného kríža
 • Číslo: 30
 • Mesto: Námestovo
 • PSČ: 02901
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Kontaktné údaje
 • E-mail: sekretariat@opnam.sk
 • Telefónne číslo: +421435503110
3. Kupujúci a poskytovateľ služieb
 • 3.1 Kupujúci
 • 3.1.1 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Regionálny orgán
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/8276
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.2 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0003 (Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2185
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.3 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0004 (Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1539
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.4 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0005 (Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1540
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.5 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0006 (Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/2123
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
 • 3.1.6 Kupujúci
 • Základné údaje o kupujúcom
 • ID kupujúceho : ORG-0007 (Oravská poliklinika Námestovo)
 • Typ kupujúceho podľa právnych predpisov: Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná regionálnym orgánom
 • Činnosť verejného obstarávateľa: Všeobecné verejné služby
 • Profil kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-profilov/detail/1537
 • Poskytovatelia služieb
 • Poskytovatelia služieb
 • ID poskytovateľa služieb: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Typ poskytovateľa služieb: TED eSender
4. Postup
 • 4.1 Účel
 • 4.1.1 Predchádzajúce oznámenie
 • Predchádzajúce oznámenie:
 • 4.1.2 Právny základ
 • Právny základ postupu: Smernica 2014/24/EÚ
 • 4.1.3 Opis
 • Referenčné číslo: 8/24
 • Názov: Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov
 • Opis: Účelom predmetu zákazky je: - nákup diagnostických reagencií vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov pre biochemické a imunochemické vyšetrenia na obdobie 5 rokov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a polikliniku v Námestove (ďalej len „nemocnice“). Zoznam chémie a predpokladaný počet spotreby testov/vyšetrení za 5 rokov za jednotlivé nemocnice je spracovaný v Prílohách „L1 až L5“, - prenájom analyzátorov (biochemických a imunochemických) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia a polikliniku (lekárske prístroje s príslušenstvom slúžiace na klinicko-biochemickú diagnostiku in vitro): Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Oravská poliklinika Námestovo, - prenájom preanalytického modulu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenie Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, resp. ďalších podporných dokumentoch, ktorú sú súčasťou týchto SP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • 4.1.4 Rozsah obstarávania
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (hodnota): 7 693 349.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Procedure) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Diagnostické súpravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Diagnostické prístroje
 • 4.1.5 Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Doplňujúce informácie o mieste plnenia: Miestom plnenia sú zdravotnícke zariadenia patriace pod Žilinský samosprávny kraj: Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci Sídlo:Paláriková 2311/57, 022 01 Čadca Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Sídlo:Palúčanská 25, 031 23 Liptovský Mikuláš Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Sídlo:Mieru 549/16, 028 13 Trstená Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Sídlo:Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín Oravská poliklinika Námestovo Sídlo: Červeného kríža 62/ 30, 029 01 Námestovo
 • 4.2 Súťažné podmienky
 • 4.2.1 Dôvody na vylúčenie
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Korupcia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Účasť v zločineckej organizácii
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Pranie špinavých peňazí alebo financovanie terorizmu
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podvod
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Detská práca a iné formy obchodovania s ľuďmi
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Teroristické trestné činy alebo trestné činy spojené s teroristickými aktivitami
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. jedným z nasledovných spôsobov: 1. doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie sociálnych odvodov
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platenie daní
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podobná situácia ako konkurz podľa vnútroštátneho práva
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Konkurz
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Dohoda s veriteľmi / reštrukturalizácia
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Platobná neschopnosť
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Majetok spravuje likvidátor
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Podnikateľské aktivity sú pozastavené
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti §32 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. 1. doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace, 2. zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov, 3. predbežne vyplneným jednotným európskym dokumentom (JED) podľa § 39 ods. (1) ZVO. Ak uchádzač alebo záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva požadovaný doklad alebo nevydáva ani rovnocenný doklad, možno ho nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
 • Dôvody na vylúčenie
 • Dôvod na vylúčenie: Čisto vnútroštátne dôvody na vylúčenie
 • Opis/spôsob preukazovania: Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienky účasti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. doloženým čestným vyhlásením.
 • 4.3 Informácie o postupe
 • 4.3.1 Postup
 • Druh postupu: Verejná súťaž
 • 4.3.2 Ostatné informácie
 • Doplňujúce informácie: 1. Postup zadávania nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom informačného systému EVO. Systém EVO je dostupný na adrese: https://www.uvo.gov.sk/ . Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme EVO a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby mal záujemca/uchádzač príslušné technické a odborné predpoklady technické vybavenie a odborné ovládanie systému EVO. Potrebné technické vybavenie a požiadavky na používanie systému EVO sú zadefinované a zverejnené v aktuálnych príručkách na https://eplatforma.vlada.gov.sk/ alebo na https://www.isepvo.sk// 2. Súťažné podklady sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa pri príslušnej zákazke a budú tiež sprístupnené záujemcom v systéme EVO. Link na súťažné podklady: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/501361 3. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom systému EVO, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak. 4. Podmienkou komunikácie v systéme EVO je, aby záujemca/uchádzač bol evidovaný v informačnom systému ÚVO ako užívateľ za hospodársky subjekt. V prípade, že hospodársky subjekt nie je v informačnom systéme ÚVO (ďalej len IS ÚVO) evidovaný, vytvorí si účet v IS ÚVO. 5. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému EVO a nie kedy si ju uchádzač prečítal. 6. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému EVO môžu záujemcovia/uchádzači smerovať svoje otázky na: E-mail: eplatforma@vlada.gov.sk Telefón: +421 2 20925 100- počas pracovných dní v čase od 8:00 do 16:00 Webová stránka: http://www.eplatforma.gov.sk 7. Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti môže uchádzač predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 zákona o VO. Hospodársky subjekt môže v časti IV. JED uviesť tzv. „globálny údaj pre všetky podmienky účasti“, bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV. – viď. Bod 33.4 súťažných podkladov. 8. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača podľa § 40 ods. 8 písm. d) zákona o VO, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž. 9. Otváranie ponúk: Bližšie informácie sú uvedené v časti V. bod 22. súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ zabezpečí on-line sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie. 10. Výsledkom VO bude uzatvorenie rámcovej dohody úspešného uchádzača jednotlivo s každou nemocnicou/poliklinikou. 11. Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 50 000,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v časti III. bod 15. súťažných podkladov 12. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritéria na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia zmluvy, predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, ani obstarávaním zameraným na sociálne aspekty. 13. Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, vzhľadom na charakter obstarávaných tovarov a služieb. Odôvodnenie nerozdelenia zákazky verejný obstarávateľ uvádza v zmysle § 28 ods. 2 ZVO v bode 3.1 súťažných podkladoch. 14.9.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný 6 mesiacov . Doba viazanosti ponúk sa počíta od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Najneskôr do 31.12.2024.
 • 4.4 Informácie o predkladaní ponúk na časti
 • 4.4.1 Maximálny počet častí
 • Maximálny počet častí, pre ktoré môže jeden uchádzač predložiť ponuku(-y).: 1
5. Časti
 • 5.1 Informácie o časti
 • 5.1.1 Časť
 • Názov: Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov
 • Účel
 • Opis časti
 • Referenčné číslo: 8/24
 • Názov : Diagnostické reagencie vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov a prenájom biochemických a imunochemických analyzátorov
 • Opis: Účelom predmetu zákazky je: - nákup diagnostických reagencií vrátane spotrebného materiálu, kontról a kalibrátorov pre biochemické a imunochemické vyšetrenia na obdobie 5 rokov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a polikliniku v Námestove (ďalej len „nemocnice“). Zoznam chémie a predpokladaný počet spotreby testov/vyšetrení za 5 rokov za jednotlivé nemocnice je spracovaný v Prílohách „L1 až L5“, - prenájom analyzátorov (biochemických a imunochemických) pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenia a polikliniku (lekárske prístroje s príslušenstvom slúžiace na klinicko-biochemickú diagnostiku in vitro): Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín Oravská poliklinika Námestovo, - prenájom preanalytického modulu pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti- ústavné zariadenie Kysucká nemocnica s poliklinikou v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, resp. ďalších podporných dokumentoch, ktorú sú súčasťou týchto SP.
 • Druh zákazky: Tovary
 • Doplňujúci druh zákazky: Služby
 • Rozsah obstarávania
 • Toto verejné obstarávanie je vhodné aj pre malé a stredné podniky (MSP).: áno
 • Predpokladaná hodnota
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (hodnota): 7 693 349.20
 • Predpokladaná hodnota (BT-27-Lot) (mena): Euro
 • Informácie o hlavnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Hlavný CPV kód: Diagnostické súpravy
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Informácie o dodatočnej klasifikácii predmetu zákazky
 • Typ klasifikácie: Spoločný slovník obstarávania
 • Doplňujúci CPV kód: Diagnostické prístroje
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Informácie o strategickom verejnom obstarávaní
 • Strategické verejné obstarávanie: Žiadne
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Informácie o kritériách prístupnosti
 • Používanie požiadaviek prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím v technických špecifikáciách: Kritériá prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím nie sú zahrnuté, keďže zákazka nie je určená na použitie fyzickými osobami
 • Informácie o mieste plnenia
 • Informácie o mieste plnenia
 • Nižšia územná jednotka krajiny: Žilinský kraj
 • Krajina: Slovensko
 • Predpokladané trvanie
 • Trvanie
 • Dĺžka trvania
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (hodnota): 5
 • Dĺžka trvania (BT-36-Lot) (jednotka): Rok
 • Dohoda o vládnom obstarávaní
 • Na toto verejné obstarávanie sa vzťahuje Dohoda o vládnom obstarávaní (GPA).: áno
 • Finančné prostriedky EÚ
 • Finančné prostriedky EÚ: Obstarávanie nie je financované z fondov EÚ
 • Informácie o rámcovej dohode a dynamickom nákupnom systéme
 • Rámcová dohoda: Rámcová dohoda, bez opätovného otvorenia súťaže
 • Dynamický nákupný systém: Žiadny
 • Informácie o rámcovej dohode
 • Maximálny počet uchádzačov rámcovej dohody : 1
 • Odôvodnenie dĺžky trvania rámcovej dohody: §83 ods. 2 ZVO: Zámer uzatvoriť rámcové dohody na obdobie s možnosťou až 5 rokov vyplynul zo skutočností, že predmetom zmluvných vzťahov je aj prenájom analyzátorov (biochemických a imunochemických) vrátane poskytnutia komplexných servisných služieb v závislosti s dosiahnutím sledovaných cieľov, ktorými je vytvorenie kompaktných podmienok pre zabezpečenie konsolidačnej spolupráce 5-tich nemocničných laboratórnych pracovísk majúc zároveň na zreteli hospodárnosť a efektívnosť s nakladanými verejnými prostriedkami v súčinnosti s optimálnou dobou opotrebovania prístrojového vybavenia počas 5 ročnej prevádzky.
 • Kategórie: Kategórie kupujúcich
 • Kategórie kupujúcich v rámcovej dohode: Nemocnice Žilinského samosprávneho kraja vrátane Polikliniky v Námestove.
 • Súťažné podmienky
 • Zoznam podmienok účasti
 • Zoznam podmienok účasti
 • Typ: Iné
 • Použitie tohto kritéria: Neuplatňuje sa
 • Kritériá na vyhodnotenie ponúk
 • Zoznam kritérií
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Cena
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Maximálny počet bodov = 70 sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou cenou vyjadrenou v EUR s DPH, a pri ostatných ponukách sa určí nepriamou úmerou. Pridelenie bodov za Kritérium K1 (zmluvná cena za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR s DPH) sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej zmluvnej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR s DPH platnej ponuky (Kmin) a navrhovanej zmluvnej ceny za zabezpečenie realizácie predmetu zákazky v EUR príslušnej vyhodnocovanej ponuky (Ki) , vynásobený maximálnym počtom bodov za Kritérium K1 a následným uplatnením hodnoty váhového kritéria – 70 % (Váhové kritérium). Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. K1i = ((Kmin/Ki) x 100) x 70 % pričom: K1i – Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca Kmin – Najnižšia navrhovaná cena v EUR s DPH platnej ponuky Ki – Navrhovaná celková cena v EUR s DPH ponuky vyhodnocovaného uchádzača 100 – Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K1 70 % – Váha Kritéria K1 vyjadrená v % Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky predstavuje celkovú hodnotu predmetu zákazky, ktorú uchádzač uvedie do prílohy „F1“ – návrhu na plnenie kritéria č. 1. Celková zmluvná cena v EUR s DPH za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH na 2-desatinné miesta (návrh na plnenie kritéria č. 1 je hodnota za nákup predpokladaného počtu testov vrátane ostatného materiálu počas doby 5-tich rokov vrátane dovozu za všetky nemocnice (riadok 1a) až 5a) prílohy F1 a hodnota prenájmu analyzátorov vrátane zabezpečenia servisu a opráv počas doby prenájmu riadok 1b) až 5b) prílohy F1 tak ako je to stanovené v bode 4.3 SP. Špecifikácia Kritéria K1 a spôsob jeho hodnotenia Cena celkom za predmet zákazky vyjadruje celkové náklady verejného obstarávateľa na nadobudnutie predmetu zákazky. Teda vyjadruje hodnotu za prenájom diagnostických prístrojov vrátane dovozu, inštalácie a ich servisovania počas doby 5-tich rokov a nákup diagnostických reagencií , ďalej premývacie a systémové roztoky, kontroly, kalibrátory a všetok spotrebný materiál potrebný k vykonaniu uvedeného druhového počtu požadovaných testov/vyšetrení v prílohe „L1 až L5“ .
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 70
 • Hodnota kritéria je pevná hodnota : Pevná hodnota (celková)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 1: Celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
 • Zoznam kritérií
 • Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kvalita
 • Opis kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: Kvalitatívne požiadavky na diagnostické prístroje. Jedná sa o necenové (kvalitatívne) kritérium zložené z parciálnych podkritérií označených por. č. 1. až 9 v Prílohe F2. Špecifikácia Kritéria K2 a spôsob jeho hodnotenia. Maximálny počet bodov = 30 sa pridelí ponuke, ktorá získa v procese hodnotenia 9-stanovených necenových podkritérií najviac hodnotiacich bodov (max. počet získaných hodnotiteľských bodov 60). Zoznam podkritérií je uvedený v prílohe F2 s názvom: návrh na plnenie kritéria č. 2. Počet bodov pre jednotlivé podkritériá č. 1 až 9 sa pridelí ku každému podkritériu podľa stanoveného hodnotiaceho systému pre jednotlivé kvalitatívne požiadavky. Uchádzač musí v Návrhu na plnenie kritéria č. 2 uviesť pre každé podkritérium ponúkanú hodnotu. V prípade ak uchádzač pri niektorom podkritériu nedeklaruje požadovanú, resp. deklaruje hodnotu, ktorá nespadá do žiadnej požadovanej úrovne, nezíska žiadne body pre dané podkritérium. Získaný počet bodov uchádzača za jednotlivé podkritériá č. 1 až 9 sa určí ich súčtom. Celkový pridelený počet bodov za kvalitatívne požiadavky kritéria č. 2 sa následne prepočíta na 30% váhy v celkovom hodnotení. Pri ostatných ponukách sa počet bodov určí priamou úmerou tak, že vyhodnotenie kvalitatívnych požiadaviek u ostatných uchádzačov sa určí ako podiel počtu bodov za získané podkritéria hodnotenej ponuky ku získanému najvyššiemu počtu bodov za získané podkritéria najlepšej platnej ponuky prenásobený maximálnym počtom bodov za Kritérium K2 a následným uplatnením hodnoty váhového kritéria – 30 % (Váhové kritérium). Výsledný počet bodov sa zaokrúhli na 2 desatinné miesta. K2i = ((Ki/Kmax) x 100) x 30 % pričom: K2i – Počet bodov, ktorý získa ponuka vyhodnocovaného uchádzača po uplatnení daného vzorca Ki – získaný počet bodov za hodnotené necenové kritéria (podkritéria č. 1. až 9) ponuky vyhodnocovaného uchádzača Kmax – získaný najvyšší počet bodov za hodnotené necenové kritéria (podkritéria č. 1. až 9) platnej ponuky 100 – Maximálny počet bodov stanovený pre Kritérium K2 30 % – Váha Kritéria K2 vyjadrená v % Pri prideľovaní počtu bodov za jednotlivé parciálne podkritéria bude komisia postupovať podľa stanovených spôsobu pre každé podkritérium, ktoré je uvedené v Prílohe F2. Komisia vypracuje súhrnné hodnotenie ponúk a zostaví sa predbežné poradie úspešnosti ponúk v poradí od najvyššieho po najnižšie bodové hodnotenie. Celkový počet bodov pre každú ponuku bude vypočítaný ako súčet výsledných bodov za hodnotiace kritérium č. 1. (najnižšia cena) a č. 2. (najväčší počet bodov získaný za kvalitatívne vlastnosti). Verejný obstarávateľ podľa výsledného počtu bodov získaných za obe hodnotiace kritériá zostaví poradie ponúk, od najvýhodnejšej po najmenej výhodnú, pričom za komplexne najvýhodnejšiu ponuku, tzn. ponuku s najlepším pomerom ceny a kvality, označí tú, ktorá získala najvyšší počet bodov.
 • Parametre kritéria
 • Zoznam parametrov
 • Zoznam parametrov
 • Hodnota kritéria na vyhodnotenie ponúk: 30
 • Hodnota kritéria je typ váhy : Váha (body, presne)
 • Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium č. 2: Kvalitatívne požiadavky na diagnostické prístroje
 • Ďalšie požiadavky
 • Skupina uchádzačov, ktorej bude zadaná zákazka, musí mať určitú právnu formu: áno
 • Opis právnej formy uchádzača: Elektronickú ponuku môže predložiť uchádzač alebo skupina dodávateľov (ďalej len „skupina“) podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z.z. ako skupina viacerých osôb vytvorená pre účely tohto verejného obstarávania. V prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný v ponuke predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena skupiny oprávneného konať v mene ostatných členov skupiny v súvislosti so zadávaním tejto zákazky (Príloha „E“). Zároveň v tomto doklade každý člen skupiny uvedie záväzok, že dodrží zloženie skupiny ako pri vyhodnocovaní ponúk, tak aj pri realizácii predmetu obstarávania. Každý člen skupiny dodávateľov musí mať právnu subjektivitu. Ak predkladá ponuku skupina dodávateľov a jej ponuka bude prijatá, verejný obstarávateľ nepožaduje od členov tejto skupiny dodávateľov, aby pred podpisom dohody vytvorili spoločne právnu formu podľa § 56 alebo § 221 Obchodného zákonníka. Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. Skupina môže vytvoriť subjekt s právnou subjektivitou podľa Obchodného zákonníka, ale je postačujúce aj združenie bez právnej subjektivity na základe zmluvy o združení podľa § 829 Občianskeho zákonníka. V takom prípade je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby takáto zmluva bola uzatvorená písomne a aby obsahovala podmienky pre všetkých účastníkov združenia, ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dohovoreného účelu, pre ktorý združenie vzniklo. Zmluva o združení musí obsahovať splnomocnenie niektorého účastníka združenia na zastupovanie ostatných účastníkov združenia pri dosahovaní dohovoreného účelu združenia a na vykonávanie právnych úkonov a aby v nej bolo určené spoločné meno združenia, pod ktorým bude združenie vystupovať.
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Informácie o vyhradenom verejnom obstarávaní
 • Vyhradená účasť: Žiadne
 • Informácie o variantoch
 • Varianty: Nie sú povolené
 • Požiadavky na plnenie zmluvy
 • Plnenie zmluvy sa musí vykonať v rámci programov chránených pracovísk.: Nie
 • Elektronická fakturácia: Povinná
 • Elektronický katalóg
 • Predkladanie ponúk vo forme elektronického katalógu: Nie je povolené
 • Postup po procese udeľovania
 • Elektronické objednávanie: áno
 • Elektronická platba: áno
 • Organizácia prijímajúca ponuky
 • ID príjemcu ponuky: ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Organizácia spracúvajúca ponuky
 • ID vyhodnocovateľa ponuky: ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Informácie o predkladaní ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Lehota I
 • Lehota na predkladanie ponúk (dátum): 10.06.2024
 • Lehota na predkladanie ponúk (čas): 10:00
 • Viazanosť ponuky
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (hodnota): 6
 • Lehota, dokedy ponuka musí zostať viazaná (BT-98-Lot) (jednotka): Mesiac
 • Jazyk na predkladanie dokumentov
 • Jazyky, v ktorých možno predložiť ponuky: SLK, CES
 • Informácie o otváraní ponúk
 • Dátum otvárania ponúk: 10.06.2024
 • Čas otvárania ponúk: 10:30
 • Opis otvárania ponúk: Verejný obstarávateľ zabezpečí „on-line“ sprístupnenie ponúk uchádzačov, prostredníctvom funkcionality informačného systému použitého na verejné obstarávanie, tzn. že v okamihu otvorenia/sprístupnenia ponúk IS EPVO vygeneruje a odošle zápisnicu z otvárania ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk.
 • Miesto otvárania ponúk: v IS EVO
 • Zábezpeka
 • Vyžaduje sa zábezpeka: áno
 • Opis zábezpeky: Spôsob zloženia zábezpeky: 1. poskytnutím bankovej záruky za uchádzača, 2. zložením finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa, 3. poistením záruky, Podmienky zloženia zábezpeky sú uvedené v bode 15 súťažných podkladov.
 • Spôsob predkladania ponúk alebo žiadostí o účasť
 • Elektronické predkladanie ponúk: Povinné
 • Adresa na predkladanie ponúk (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/501361
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Informácie o súťažných podkladoch
 • Obmedzený prístup k súťažným podkladom: Žiadne obmedzenia prístupu k dokumentom
 • Úradný jazyk súťažných podkladov: slovenčina
 • Súťažné podklady (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/501361
 • Označenie dokumentu/zákazky: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/501361
 • Komunikačný kanál ad hoc
 • Názov elektronického prostriedku: EVO
 • Organizácia poskytujúca doplňujúce informácie
 • ID poskytovateľa doplňujúcich informácií: ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Organizácia poskytujúca dokumenty
 • ID poskytovateľa dokumentov: ORG-0002 (Žilinský samosprávny kraj)
 • Preskúmanie
 • Lehoty na preskúmanie
 • Opis lehôt na preskúmanie: Lehoty na predloženie žiadosti o nápravu a/alebo námietok upravuje platný a účinný zákon o verejnom obstarávaní.
 • Organizácia pre preskúmanie
 • ID organizácie zodpovednej za preskúmanie: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)
 • Organizácia poskytujúca informácie o preskúmaní
 • ID poskytovateľa informácií o preskúmaní: ORG-0001 (Úrad pre verejné obstarávanie)