OVS č. 001/2023 (3. opakovanie); (predaj stavieb a pozemkov)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: OVS č. 001/2023 (3. opakovanie); (predaj stavieb a pozemkov)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Tovary
Predpokladaná hodnota: 600 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 15:00
Vyhlásenie: 15.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: SK031 - Žilinský kraj
Miesto dodania: Turany
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa