CISCO licencie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: CISCO licencie
Kód zákazky: Z20241730
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48732000-8
Predpokladaná hodnota: 40 030,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.3.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinský samosprávny kraj
Adresa: Komenského
01109 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Komenského 48, Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: CISCO licencie (Z20241730)