Trenčiansky samosprávny kraj

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
Mesto: Trenčín
PSČ: 91101
IČO: 36126624
DIČ: 2021613275
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Obstaranie dopravcu pre poskytovanie služieb regionálnej autobusovej dopravy vo verejnom záujme pre Trenčiansky samosprávny kraj
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
EUR000061_TSK
uvo 20240625100025.06.2024
10:00
„Zníženie energetickej náročnosti NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach“ 1. etapa (pavilón E)
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
GasLub002
uvo 20240708100008.07.2024
10:00
Dodávka elektriny
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
GasLub_004_TSK
uvo 20240716100016.07.2024
10:00
Dodávka zemného plynu
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
GasLub_005_TSK
uvo 20240717110017.07.2024
11:00
Názov Zdroj Ponuky do
Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach - zariadenie kaviarne
Zákazka s nízkou hodnotou
06/2024
uvo 20240305090005.03.2024
09:00
"Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
23/2024
uvo 20240311090011.03.2024
09:00
Nákup výpočtovej techniky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241794
eks 20240319100019.03.2024
10:00
Sanácia a stavebné úpravy telocvične vrátane zázemia - SOŠ strojnícka Považská Bystrica
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
77/2024
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
"Hokejová akadémia": interiérové vybavenie - nábytok a wellness
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
54/2024
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242170
eks 20240403100003.04.2024
10:00
"Hokejová akadémia": interiérové vybavenie II.
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
88/2024
uvo 20240408090008.04.2024
09:00
"Hokejová akadémia": stroje na úpravu ľadovej plochy
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
69/2024
uvo 20240410090010.04.2024
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242490
eks 20240412120012.04.2024
12:00
Prenájom multifunkčných zariadení - vrátane kompletného servisného pokrytia a dodávky spotrebného materiálu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242715
eks 20240418100018.04.2024
10:00
Bezpečnostná skriňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242884
eks 20240424100024.04.2024
10:00
"Európske hlavné mesto kultúry 2026" - PD: KULTÚRNY HOTSPOT - Moderná Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
23/2024
uvo 20240425090025.04.2024
09:00
Stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243170
eks 20240506100006.05.2024
10:00
Výpočtová technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243336
eks 20240513090013.05.2024
09:00
Tonery do tlačiarne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243347
eks 20240513100013.05.2024
10:00
Reklamné predmety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243536
eks 20240520100020.05.2024
10:00
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243694
eks 20240522100022.05.2024
10:00
"Zníženie energetickej náročnosti Strednej odbornej školy Nováky": stavebný dozor
Zákazka s nízkou hodnotou
209/2024
uvo 20240620080020.06.2024
08:00