Výpočtová technika

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Výpočtová technika
Kód zákazky: Z20243336
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213100-6
Predpokladaná hodnota: 7 275,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 3.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty