Kancelárske potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kancelárske potreby
Kód zákazky: Z20242170
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 4 664,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 3.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty