Hygienické potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické potreby
Kód zákazky: Z20243694
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39830000-9
Predpokladaná hodnota: 1 563,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 16.5.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Prievidza, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty