Softvérové licencie Microsoft Project

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Softvérové licencie Microsoft Project
Kód zákazky: Z20241773
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 48331000-7
Predpokladaná hodnota: 10 184,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 17:00
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty