Stoličky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stoličky
Kód zákazky: Z20243170
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39110000-6
Predpokladaná hodnota: 4 578,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 6.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčiansky samosprávny kraj
Adresa: K dolnej stanici
91101 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Stoličky (Z20243170)