Národné centrum zdravotníckych informácií

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa: Lazaretská
Mesto: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
PSČ: 81109
IČO: 00165387
DIČ: 2020830119
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
IKT/NCZI/2020-050 Sanácia Network
Dynamický nákupný systém

web 20240628120028.06.2024
12:00
PHZ: Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky podporných informačných systémov eZdravie (CSM)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240702120002.07.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Licencie FortiMail (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240305100005.03.2024
10:00
Elektronické stravovacie karty (PHZI)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240307130007.03.2024
13:00
Informačné systémy a servery (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240311110011.03.2024
11:00
Sanácia Network (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240312110012.03.2024
11:00
Servis klimatizačných jednotiek (PHZI)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240319130019.03.2024
13:00
Zriadenie a prevádzkovanie služby na hromadné odosielanie SMS
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
017-3000-2023
uvo 20240322100022.03.2024
10:00
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky podporných informačných systémov eZdravie
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
035-3000-2022
uvo 20240410100010.04.2024
10:00
IKT/NCZI/2020-045 Navýšenie diskovej kapacity ISZI
Dynamický nákupný systém

web 20240412100012.04.2024
10:00
Servis klimatizačných jednotiek
Zákazka malého rozsahu

web 20240419100019.04.2024
10:00
Poskytovanie podporných služieb pre zabezpečenie prevádzky, údržby a rozvoja informačného systému ezdravie (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240419120019.04.2024
12:00
Spotrebný materiál tlačiarne (PHZ II)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240423100023.04.2024
10:00
Poskytovanie služieb a systémovej podpory existujúceho IS Fabasoft a integračného rozhrania na ÚPVS (PHZII)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240429100029.04.2024
10:00
Elektronické stravovacie karty (PHZII)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240430100030.04.2024
10:00
Servis klimatizačných jednotiek
Zákazka malého rozsahu

web 20240515100015.05.2024
10:00
Rekonštrukcia a výmena kotlov (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240521140021.05.2024
14:00
IKT/NCZI/2020-048 Bezpečnostné komponenty
Dynamický nákupný systém

web 20240524100024.05.2024
10:00
Aktualizácia vývojového prostredia na novú verziu štandardného produktu Fabasoft eGovSuite 2016 (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240527110027.05.2024
11:00
Nákup IKT (DNS)
Dynamický nákupný systém

web 20240607100007.06.2024
10:00
IKT/NCZI/2020-049 Informačné systémy a servery
Dynamický nákupný systém

web 20240619120019.06.2024
12:00
SMS Gateway (PHZ)
Prieskum trhu pre určenie PHZ

web 20240621130021.06.2024
13:00