Aktualizácia vývojového prostredia na novú verziu štandardného produktu Fabasoft eGovSuite 2016 (PHZ)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Aktualizácia vývojového prostredia na novú verziu štandardného produktu Fabasoft eGovSuite 2016 (PHZ)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Služby
Hlavný CPV: 72212782-4
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.5.2024 11:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa