Elektronické stravovacie karty (PHZII)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronické stravovacie karty (PHZII)
Kód zákazky:
Postup: Prieskum trhu pre určenie PHZ
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30199770-8
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa