Servis klimatizačných jednotiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Servis klimatizačných jednotiek
Kód zákazky:
Postup: Zákazka malého rozsahu
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 42512000-8
Predpokladaná hodnota: 5 104,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa