IKT/NCZI/2020-048 Bezpečnostné komponenty

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT/NCZI/2020-048 Bezpečnostné komponenty
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 48000000-8
Predpokladaná hodnota: 273 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa