Nákup IKT (DNS)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup IKT (DNS)
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 8 855 557,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 7.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 7.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa