IKT/NCZI/2020-050 Sanácia Network

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: IKT/NCZI/2020-050 Sanácia Network
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30000000-9
Predpokladaná hodnota: 614 032,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.6.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazaretská
81109 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Dodanie sieťovej infraštruktúry.