Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Adresa: Limbová 2651/12
Mesto: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
PSČ: 83101
IČO: 00165361
DIČ: 2020341895
IČ DPH: SK2020341895
Názov Zdroj Ponuky do
Restrikčný enzým a protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246081
eks 20240725105525.07.2024
10:55
Laboratórna trepačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246084
eks 20240725110025.07.2024
11:00
Diagnostické činidlo určené pre testovanie alergickej reakcie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246083
eks 20240725110025.07.2024
11:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246087
eks 20240725113025.07.2024
11:30
Názov Zdroj Ponuky do
Výučbové modely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201755
eks 20200131100031.01.2020
10:00
Reálny anatomický model hlavy a krku človeka - plastinát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201793
eks 20200131130031.01.2020
13:00
Výučbové modely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201927
eks 20200204123004.02.2020
12:30
Chemické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201925
eks 20200204123004.02.2020
12:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202093
eks 20200206083006.02.2020
08:30
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202095
eks 20200206090006.02.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202094
eks 20200206090006.02.2020
09:00
Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202193
eks 20200207090007.02.2020
09:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202221
eks 20200207130007.02.2020
13:00
Batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202224
eks 20200207133007.02.2020
13:30
IT - príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202223
eks 20200207133007.02.2020
13:30
Resusci Anne Simulator alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202325
eks 20200211154511.02.2020
15:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202328
eks 20200211155011.02.2020
15:50
SimMan ALS simulator alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202326
eks 20200211160011.02.2020
16:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202327
eks 20200212090012.02.2020
09:00
IT - príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202585
eks 20200213123013.02.2020
12:30
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202583
eks 20200213123013.02.2020
12:30
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202586
eks 20200213130013.02.2020
13:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202704
eks 20200214141014.02.2020
14:10
Činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202930
eks 20200218150018.02.2020
15:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202927
eks 20200218150018.02.2020
15:00
Posteľné plachty a obliečky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202932
eks 20200218151518.02.2020
15:15
Rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202931
eks 20200218151518.02.2020
15:15
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203250
eks 20200220140020.02.2020
14:00
Simulátor starostlivosti o pacientov s nasogastrickou a orogastrickou sondou a perkutánnou endoskopickou gastrostómiou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203246
eks 20200220140020.02.2020
14:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203253
eks 20200220143020.02.2020
14:30
Kompletná postava so svalmi a vnútornými orgánmi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203249
eks 20200220143020.02.2020
14:30
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204021
eks 20200302145002.03.2020
14:50
Tubusy na diplomy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204024
eks 20200302150002.03.2020
15:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204023
eks 20200302150002.03.2020
15:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204393
eks 20200305094505.03.2020
09:45
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204443
eks 20200305145505.03.2020
14:55
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205066
eks 20200312155012.03.2020
15:50
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205064
eks 20200312155012.03.2020
15:50
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205129
eks 20200313113013.03.2020
11:30
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205128
eks 20200313113013.03.2020
11:30
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205305
eks 20200317123017.03.2020
12:30
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205569
eks 20200319090019.03.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205691
eks 20200320100020.03.2020
10:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205700
eks 20200320114520.03.2020
11:45
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205847
eks 20200324093024.03.2020
09:30
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20205859
eks 20200324111524.03.2020
11:15
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206096
eks 20200326111526.03.2020
11:15
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206273
eks 20200330131030.03.2020
13:10
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206277
eks 20200330132030.03.2020
13:20
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206611
eks 20200402100002.04.2020
10:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20206670
eks 20200402144502.04.2020
14:45
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207261
eks 20200414090014.04.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207708
eks 20200417090017.04.2020
09:00
Kyselina dusičná
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20207922
eks 20200421161521.04.2020
16:15
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208168
eks 20200423125023.04.2020
12:50
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208169
eks 20200423130023.04.2020
13:00
Chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208171
eks 20200423131523.04.2020
13:15
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208170
eks 20200423131523.04.2020
13:15
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208175
eks 20200423133523.04.2020
13:35
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208176
eks 20200423134023.04.2020
13:40
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208177
eks 20200423135023.04.2020
13:50
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208386
eks 20200428095028.04.2020
09:50
Zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20209237
eks 20200511101511.05.2020
10:15
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010199
eks 20200521090021.05.2020
09:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010589
eks 20200526135526.05.2020
13:55
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010661
eks 20200527093027.05.2020
09:30
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010699
eks 20200527160027.05.2020
16:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202010892
eks 20200528113028.05.2020
11:30
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011240
eks 20200603090003.06.2020
09:00
Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011755
eks 20200609093009.06.2020
09:30
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011754
eks 20200609093009.06.2020
09:30
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011757
eks 20200609094509.06.2020
09:45
Scintilačný koktail
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011850
eks 20200610095010.06.2020
09:50
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011860
eks 20200610115010.06.2020
11:50
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011861
eks 20200610121010.06.2020
12:10
Liečivá, farmaceutické výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202011865
eks 20200610124510.06.2020
12:45
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013100
eks 20200622113022.06.2020
11:30
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013124
eks 20200622140022.06.2020
14:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013242
eks 20200623140023.06.2020
14:00
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013685
eks 20200625140025.06.2020
14:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013682
eks 20200625140025.06.2020
14:00
Suchá chémia - biochemické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013681
eks 20200625140025.06.2020
14:00
Biochemické testy a kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014032
eks 20200630130030.06.2020
13:00
Vybavenie telocvične
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014083
eks 20200701090001.07.2020
09:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014422
eks 20200702153002.07.2020
15:30
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014472
eks 20200703090003.07.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014587
eks 20200706093006.07.2020
09:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014584
eks 20200706093006.07.2020
09:30
Germicídny žiarič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202014714
eks 20200707101507.07.2020
10:15
Kvapaliny, súpravy a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015646
eks 20200715090015.07.2020
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015650
eks 20200715091515.07.2020
09:15
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015661
eks 20200715100015.07.2020
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015705
eks 20200715140015.07.2020
14:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202015706
eks 20200715141515.07.2020
14:15
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016186
eks 20200720123020.07.2020
12:30
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016192
eks 20200720131520.07.2020
13:15
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202016769
eks 20200723140023.07.2020
14:00
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017065
eks 20200727150027.07.2020
15:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017574
eks 20200730150030.07.2020
15:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017572
eks 20200730150030.07.2020
15:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202017919
eks 20200804100004.08.2020
10:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018390
eks 20200807090007.08.2020
09:00
Športtester
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018444
eks 20200807114507.08.2020
11:45
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018448
eks 20200807114507.08.2020
11:45
Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018451
eks 20200807115007.08.2020
11:50
Destilátor vody s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018865
eks 20200812154512.08.2020
15:45
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018868
eks 20200812155012.08.2020
15:50
Laboratórny (zdravotnícky) nábytok a vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018866
eks 20200812155012.08.2020
15:50
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018869
eks 20200812155512.08.2020
15:55
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019241
eks 20200814124014.08.2020
12:40
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019348
eks 20200817124517.08.2020
12:45
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019529
eks 20200818154018.08.2020
15:40
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019582
eks 20200819091519.08.2020
09:15
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019586
eks 20200819093019.08.2020
09:30
IT - technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019611
eks 20200819121519.08.2020
12:15
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019936
eks 20200820154520.08.2020
15:45
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020020
eks 20200821155021.08.2020
15:50
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020082
eks 20200824094524.08.2020
09:45
IT - technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020324
eks 20200826080026.08.2020
08:00
Elektroterapeutický prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020647
eks 20200827151027.08.2020
15:10
Dodanie čistiacich dezinfekčných prostriedkov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020652
eks 20200827152027.08.2020
15:20
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020654
eks 20200827152527.08.2020
15:25
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020653
eks 20200827152527.08.2020
15:25
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020655
eks 20200827153027.08.2020
15:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020659
eks 20200827154527.08.2020
15:45
Klasické prenosné EKG
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020658
eks 20200827154527.08.2020
15:45
Výučbové modely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020703
eks 20200828083028.08.2020
08:30
Goniometer kovový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020729
eks 20200828114528.08.2020
11:45
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021020
eks 20200903103003.09.2020
10:30
Zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021021
eks 20200903103503.09.2020
10:35
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021022
eks 20200903104003.09.2020
10:40
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021033
eks 20200903113503.09.2020
11:35
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021035
eks 20200903120003.09.2020
12:00
Diagnostické a izolačné kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021289
eks 20200907093007.09.2020
09:30
Dezinfekčné prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021345
eks 20200907135007.09.2020
13:50
Bežecký pás
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021342
eks 20200907135007.09.2020
13:50
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021347
eks 20200907140007.09.2020
14:00
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021351
eks 20200907142007.09.2020
14:20
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021424
eks 20200908104008.09.2020
10:40
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021515
eks 20200909103009.09.2020
10:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021766
eks 20200910113010.09.2020
11:30
Kancelársky stoličky a vybavenie učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021772
eks 20200910114510.09.2020
11:45
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021768
eks 20200910114510.09.2020
11:45
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021954
eks 20200914083014.09.2020
08:30
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021974
eks 20200914110014.09.2020
11:00
Chemické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021975
eks 20200914111514.09.2020
11:15
IT - technika a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022264
eks 20200917155517.09.2020
15:55
Chemické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022459
eks 20200918123518.09.2020
12:35
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022461
eks 20200918124018.09.2020
12:40
Pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022463
eks 20200918125518.09.2020
12:55
EKG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022604
eks 20200921103021.09.2020
10:30
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022603
eks 20200921103021.09.2020
10:30
Eliptický trenažér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022599
eks 20200921103021.09.2020
10:30
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023088
eks 20200924110024.09.2020
11:00
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023097
eks 20200924113024.09.2020
11:30
Fotobunka na meranie rýchlosti chôdze
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023449
eks 20200929131529.09.2020
13:15
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023482
eks 20200929154029.09.2020
15:40
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023616
eks 20200930153030.09.2020
15:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023619
eks 20200930153530.09.2020
15:35
Rotoped
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024717
eks 20201008125008.10.2020
12:50
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202024836
eks 20201009090009.10.2020
09:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025082
eks 20201013093013.10.2020
09:30
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025130
eks 20201013130513.10.2020
13:05
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025136
eks 20201013132513.10.2020
13:25
IT - príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025505
eks 20201015102015.10.2020
10:20
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025954
eks 20201020111520.10.2020
11:15
CO2 inkubátor so stojanom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025951
eks 20201020111520.10.2020
11:15
Výučbový model
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026545
eks 20201022144522.10.2020
14:45
Diagnostická súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026543
eks 20201022144522.10.2020
14:45
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026941
eks 20201027113027.10.2020
11:30
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202026989
eks 20201027133027.10.2020
13:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027085
eks 20201028084528.10.2020
08:45
Elektrospotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027084
eks 20201028084528.10.2020
08:45
Kancelárske a školské potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027351
eks 20201029083029.10.2020
08:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027736
eks 20201102121502.11.2020
12:15
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027860
eks 20201103100003.11.2020
10:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202029183
eks 20201112113012.11.2020
11:30
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030675
eks 20201125111525.11.2020
11:15
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031055
eks 20201126151526.11.2020
15:15
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031059
eks 20201126152026.11.2020
15:20
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031065
eks 20201126153026.11.2020
15:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031062
eks 20201126153026.11.2020
15:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031066
eks 20201126153526.11.2020
15:35
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031189
eks 20201127132027.11.2020
13:20
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031339
eks 20201130144530.11.2020
14:45
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031532
eks 20201202090002.12.2020
09:00
Stolný oxi- Capnograf monitor humánny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031531
eks 20201202090002.12.2020
09:00
Čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031833
eks 20201203090003.12.2020
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031829
eks 20201203090003.12.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031825
eks 20201203090003.12.2020
09:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031824
eks 20201203090003.12.2020
09:00
Certifikované rýchlotesty
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031828
eks 20201203091503.12.2020
09:15
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202031857
eks 20201203094503.12.2020
09:45
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032242
eks 20201208090008.12.2020
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032250
eks 20201208092008.12.2020
09:20
Pipeta
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032252
eks 20201208093008.12.2020
09:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032806
eks 20201211083011.12.2020
08:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021518
eks 20210121090021.01.2021
09:00
Čistiace a dezinfekčné potreby a prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021644
eks 20210125100025.01.2021
10:00
Kancelárske stoličky a vybavenie učebne
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021886
eks 20210128090028.01.2021
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211038
eks 20210128123028.01.2021
12:30
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211512
eks 20210204090004.02.2021
09:00
Čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211655
eks 20210205113005.02.2021
11:30
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211745
eks 20210208132008.02.2021
13:20
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211810
eks 20210209100009.02.2021
10:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212142
eks 20210211151511.02.2021
15:15
Izolačný automat
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212141
eks 20210211151511.02.2021
15:15
Kombinovaná chladnička s mrazničkou a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212144
eks 20210211153011.02.2021
15:30
Zariadenia a prístroje na PCR testovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212143
eks 20210211154511.02.2021
15:45
HIV diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212628
eks 20210218113018.02.2021
11:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212798
eks 20210222101522.02.2021
10:15
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212949
eks 20210223154023.02.2021
15:40
Diagnostiká - vírusy, HBV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213002
eks 20210224103024.02.2021
10:30
Imunológia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213000
eks 20210224103024.02.2021
10:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212999
eks 20210224103024.02.2021
10:30
Toxikológia - spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213211
eks 20210225101525.02.2021
10:15
Tubusy na diplomy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213873
eks 20210305083005.03.2021
08:30
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214175
eks 20210310145010.03.2021
14:50
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214390
eks 20210311155011.03.2021
15:50
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214465
eks 20210312153012.03.2021
15:30
Laboratórne pipety a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214905
eks 20210318093018.03.2021
09:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20214906
eks 20210318094018.03.2021
09:40
Vybavenie rehabilitačnej miestnosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215006
eks 20210319095519.03.2021
09:55
Diagnostiká - vyhodnocovanie PCR testov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215008
eks 20210319101519.03.2021
10:15
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215289
eks 20210324104024.03.2021
10:40
Proteinase K z Tritirachium album potrebný v diagnostike COVID.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215516
eks 20210325113025.03.2021
11:30
Obstaranie spotrebného materiálu pre analýzu RT-PCR, Covid-19
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215517
eks 20210325114025.03.2021
11:40
Toxikológia - chémia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215536
eks 20210325140025.03.2021
14:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215878
eks 20210331145531.03.2021
14:55
Hlbokomraziaci box
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215879
eks 20210331150031.03.2021
15:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216080
eks 20210401123001.04.2021
12:30
Odstraňovač zubného kameňa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20216788
eks 20210414130614.04.2021
13:06
Laboratórne vybavenie - váhy, mikrocentrifúga
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217165
eks 20210420090020.04.2021
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217164
eks 20210420090020.04.2021
09:00
Set vzoriek na medzinárodnú laboratórnu kontrolu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217599
eks 20210423101523.04.2021
10:15
IT technika - kábel, počítač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217902
eks 20210428125028.04.2021
12:50
Stolová odstredivka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218484
eks 20210505150005.05.2021
15:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218485
eks 20210505150505.05.2021
15:05
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20218863
eks 20210510152010.05.2021
15:20
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219049
eks 20210512125512.05.2021
12:55
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219050
eks 20210512130012.05.2021
13:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219419
eks 20210514151514.05.2021
15:15
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219519
eks 20210517122017.05.2021
12:20
IT technika a batérie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219964
eks 20210520091520.05.2021
09:15
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110220
eks 20210524114524.05.2021
11:45
Diagnostiká - vírusy, HBV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202110860
eks 20210531130031.05.2021
13:00
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112035
eks 20210611093511.06.2021
09:35
Laboratórna technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112149
eks 20210614105514.06.2021
10:55
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112675
eks 20210617160017.06.2021
16:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112674
eks 20210617160017.06.2021
16:00
Elektrospotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112676
eks 20210617161017.06.2021
16:10
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112677
eks 20210617161517.06.2021
16:15
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112989
eks 20210622165522.06.2021
16:55
Reagencie a spotrebný materiál pre analyzátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202112988
eks 20210622165522.06.2021
16:55
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113684
eks 20210630100030.06.2021
10:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113713
eks 20210630121530.06.2021
12:15
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113716
eks 20210630123030.06.2021
12:30
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113715
eks 20210630123030.06.2021
12:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113940
eks 20210701111501.07.2021
11:15
Inhalačné, potravinové a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202113976
eks 20210701130001.07.2021
13:00
Polymér
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114030
eks 20210702093002.07.2021
09:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114304
eks 20210707144507.07.2021
14:45
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114348
eks 20210708083008.07.2021
08:30
Membrána na blotovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114408
eks 20210708130008.07.2021
13:00
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115291
eks 20210716093016.07.2021
09:30
Suchá chémia - biochemické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115463
eks 20210720083020.07.2021
08:30
Chemikálie a kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116109
eks 20210727150027.07.2021
15:00
Laboratórny spotrebný materiál a pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116111
eks 20210727153027.07.2021
15:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116735
eks 20210803150003.08.2021
15:00
Jednorazové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117021
eks 20210806160206.08.2021
16:02
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117092
eks 20210819101519.08.2021
10:15
Zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117090
eks 20210819101519.08.2021
10:15
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117141
eks 20210819102019.08.2021
10:20
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117476
eks 20210821101521.08.2021
10:15
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117619
eks 20210824143024.08.2021
14:30
Biochemické testy a kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117302
eks 20210827101527.08.2021
10:15
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117286
eks 20210827101527.08.2021
10:15
Čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117736
eks 20210828090028.08.2021
09:00
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117737
eks 20210828091028.08.2021
09:10
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117475
eks 20210831104531.08.2021
10:45
Zdravotnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117881
eks 20210902132002.09.2021
13:20
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117971
eks 20210907100007.09.2021
10:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118004
eks 20210907101007.09.2021
10:10
Jednorázové rukavice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118378
eks 20210914104514.09.2021
10:45
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118379
eks 20210916130016.09.2021
13:00
Vybavenie urgentnej zdravotnej starostlivosti
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118330
eks 20210916130016.09.2021
13:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118575
eks 20210920103520.09.2021
10:35
Zdravotnícky spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118958
eks 20210930101530.09.2021
10:15
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119367
eks 20211004083004.10.2021
08:30
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119366
eks 20211004083004.10.2021
08:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119368
eks 20211004100004.10.2021
10:00
Kontroly, kvapaliny a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119363
eks 20211004100004.10.2021
10:00
Športové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119779
eks 20211009124009.10.2021
12:40
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119778
eks 20211009124009.10.2021
12:40
Lekárske stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119971
eks 20211012154012.10.2021
15:40
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202119975
eks 20211012154512.10.2021
15:45
Chemický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120245
eks 20211016154016.10.2021
15:40
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120209
eks 20211016154016.10.2021
15:40
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120496
eks 20211025104025.10.2021
10:40
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120494
eks 20211025104025.10.2021
10:40
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120497
eks 20211025110025.10.2021
11:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121269
eks 20211102085002.11.2021
08:50
Elektrospotrebiče
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121893
eks 20211103111003.11.2021
11:10
PCR termocyklér-96 jamkový
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121891
eks 20211108150008.11.2021
15:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121898
eks 20211108151008.11.2021
15:10
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202121896
eks 20211108151008.11.2021
15:10
Športové vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122174
eks 20211113100013.11.2021
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122362
eks 20211115091515.11.2021
09:15
Toxikológia - chémia a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122360
eks 20211115100015.11.2021
10:00
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122469
eks 20211116094516.11.2021
09:45
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122634
eks 20211119091519.11.2021
09:15
Hygienické a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122944
eks 20211122124522.11.2021
12:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123247
eks 20211127094527.11.2021
09:45
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123437
eks 20211129083029.11.2021
08:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123548
eks 20211130100030.11.2021
10:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123685
eks 20211201090001.12.2021
09:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123703
eks 20211201101501.12.2021
10:15
Kancelárske kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123962
eks 20211201135001.12.2021
13:50
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123766
eks 20211202120002.12.2021
12:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124087
eks 20211207150007.12.2021
15:00
Spektrofotometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124086
eks 20211207150007.12.2021
15:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123769
eks 20211211130011.12.2021
13:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124319
eks 20211213090013.12.2021
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124569
eks 20211216103016.12.2021
10:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124579
eks 20211216113016.12.2021
11:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124573
eks 20211216113016.12.2021
11:30
Diagnostická súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124879
eks 20211223111023.12.2021
11:10
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125055
eks 20211228162028.12.2021
16:20
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125054
eks 20211228162028.12.2021
16:20
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125058
eks 20211228162528.12.2021
16:25
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125166
eks 20211231121531.12.2021
12:15
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022927
eks 20220214083014.02.2022
08:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221132
eks 20220219123019.02.2022
12:30
Diagnostické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221143
eks 20220219124519.02.2022
12:45
Doštičkový fotometer pre 96 jamkové mikroplatničky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221354
eks 20220222083022.02.2022
08:30
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221242
eks 20220223083023.02.2022
08:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221282
eks 20220224101524.02.2022
10:15
Zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221488
eks 20220301103001.03.2022
10:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221593
eks 20220307090007.03.2022
09:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221768
eks 20220310120010.03.2022
12:00
Diagnostiká - vírusy, HBV, HCV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221890
eks 20220314083014.03.2022
08:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221966
eks 20220316103016.03.2022
10:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222111
eks 20220319101519.03.2022
10:15
Diagnostická súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222110
eks 20220319103019.03.2022
10:30
HIV diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222219
eks 20220322103022.03.2022
10:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222258
eks 20220322161022.03.2022
16:10
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222489
eks 20220328090028.03.2022
09:00
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222778
eks 20220402170002.04.2022
17:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222779
eks 20220402171002.04.2022
17:10
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223064
eks 20220409144509.04.2022
14:45
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223105
eks 20220412123012.04.2022
12:30
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223107
eks 20220412123512.04.2022
12:35
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223170
eks 20220413140013.04.2022
14:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223211
eks 20220419110019.04.2022
11:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223334
eks 20220419143019.04.2022
14:30
Súprava na amplifikáciu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223412
eks 20220421132021.04.2022
13:20
Diagnostický materiál - zmes
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223421
eks 20220421133021.04.2022
13:30
Súprava detegujúca príslušný genotyp na základe reverznej hybridizácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223541
eks 20220425083025.04.2022
08:30
Diagnostický test na princípe ELISA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223542
eks 20220425084025.04.2022
08:40
Súprava na detekciu a kvantifikáciu RNA vírusu hepatitídy C
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223543
eks 20220425090025.04.2022
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223599
eks 20220427083027.04.2022
08:30
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223597
eks 20220427083027.04.2022
08:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223816
eks 20220430154530.04.2022
15:45
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223779
eks 20220502090002.05.2022
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224016
eks 20220505134005.05.2022
13:40
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224246
eks 20220510145010.05.2022
14:50
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224265
eks 20220510154510.05.2022
15:45
Skúmavky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224468
eks 20220514143014.05.2022
14:30
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224583
eks 20220518094518.05.2022
09:45
Doštičkový spektrofotometer s meraním fluorescencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224586
eks 20220518100018.05.2022
10:00
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224770
eks 20220521110021.05.2022
11:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225068
eks 20220528093028.05.2022
09:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225162
eks 20220528094528.05.2022
09:45
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225161
eks 20220528100028.05.2022
10:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225307
eks 20220531111531.05.2022
11:15
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225487
eks 20220602141002.06.2022
14:10
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225528
eks 20220604100004.06.2022
10:00
Doštičkový spektrofotometer s meraním fluorescencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225815
eks 20220609105009.06.2022
10:50
Diagnostické reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225818
eks 20220609110009.06.2022
11:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225816
eks 20220609110009.06.2022
11:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225824
eks 20220609123009.06.2022
12:30
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225823
eks 20220609124009.06.2022
12:40
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225886
eks 20220611090011.06.2022
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225885
eks 20220611090011.06.2022
09:00
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226001
eks 20220615112015.06.2022
11:20
Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226049
eks 20220615121515.06.2022
12:15
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225822
eks 20220615123015.06.2022
12:30
RT-PCR kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226412
eks 20220621131521.06.2022
13:15
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227037
eks 20220704144504.07.2022
14:45
Obnova licencií existujúceho antivírusového softvéru ESET
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227357
eks 20220707130007.07.2022
13:00
Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227427
eks 20220708155008.07.2022
15:50
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227298
eks 20220711154511.07.2022
15:45
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227695
eks 20220720134520.07.2022
13:45
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227715
eks 20220721134021.07.2022
13:40
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227768
eks 20220723103023.07.2022
10:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227838
eks 20220723141523.07.2022
14:15
Fosfátový tlmivý roztok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227837
eks 20220723141523.07.2022
14:15
Zásuvková mraznička a voľne stojaca chladnička
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228995
eks 20220816090016.08.2022
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228815
eks 20220818083018.08.2022
08:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228996
eks 20220820131520.08.2022
13:15
Výučbový model
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228913
eks 20220820133020.08.2022
13:30
Suchá chémia - biochemické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229230
eks 20220827153027.08.2022
15:30
Biochemické testy a kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229231
eks 20220827154027.08.2022
15:40
GC kolóny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229615
eks 20220831100031.08.2022
10:00
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229598
eks 20220906090006.09.2022
09:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229531
eks 20220906090006.09.2022
09:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229867
eks 20220913153013.09.2022
15:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229891
eks 20220914150014.09.2022
15:00
Kompaktný reader na vyhodnocovanie a dokumentáciu Point-Of-Care testov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229928
eks 20220916121516.09.2022
12:15
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210166
eks 20220916143016.09.2022
14:30
Zdravotnícke prístroje
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210168
eks 20220921143021.09.2022
14:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210167
eks 20220921143021.09.2022
14:30
Lyzozým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210212
eks 20220922123022.09.2022
12:30
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210228
eks 20220922124522.09.2022
12:45
MPO ELISA kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210216
eks 20220922124522.09.2022
12:45
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210333
eks 20220924123524.09.2022
12:35
Systém vertikálnej elektroforézy a preparáty histology human
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210330
eks 20220924124024.09.2022
12:40
Biochemické testy, kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210468
eks 20220927143027.09.2022
14:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210345
eks 20220927143027.09.2022
14:30
MPO ELISA kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210685
eks 20221004090004.10.2022
09:00
ECP ELISA kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210934
eks 20221008144508.10.2022
14:45
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210935
eks 20221008145008.10.2022
14:50
3 kanálový prenosný EKG prístroj
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211490
eks 20221010133010.10.2022
13:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211262
eks 20221011162011.10.2022
16:20
Súprava na detekciu a kvantifikáciu RNA vírusu hepatitídy C
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211264
eks 20221011162511.10.2022
16:25
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211263
eks 20221011162511.10.2022
16:25
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211405
eks 20221013140013.10.2022
14:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211403
eks 20221013140013.10.2022
14:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211433
eks 20221015093015.10.2022
09:30
Športové a rekreačné vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211817
eks 20221017090017.10.2022
09:00
Protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211579
eks 20221018090018.10.2022
09:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211820
eks 20221020105020.10.2022
10:50
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211953
eks 20221022100022.10.2022
10:00
Zdravotnícke vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211950
eks 20221022100022.10.2022
10:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211853
eks 20221022100022.10.2022
10:00
Resuscitačná figurína KPR dospelého
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202211951
eks 20221022101522.10.2022
10:15
Chemiluminiscenčný substrát
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212125
eks 20221025113025.10.2022
11:30
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212123
eks 20221025113025.10.2022
11:30
Kontroly, kvapaliny a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212124
eks 20221025114525.10.2022
11:45
Súprava na amplifikáciu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212547
eks 20221102110002.11.2022
11:00
Expresný DNA rebrík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212762
eks 20221104154504.11.2022
15:45
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212770
eks 20221104155004.11.2022
15:50
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212769
eks 20221104155004.11.2022
15:50
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212885
eks 20221107090007.11.2022
09:00
Chemický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212995
eks 20221108101508.11.2022
10:15
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212994
eks 20221108101508.11.2022
10:15
Zdravotnícke fixačné pomôcky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212998
eks 20221108103008.11.2022
10:30
Výučbové modely
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212997
eks 20221108103008.11.2022
10:30
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213031
eks 20221109090009.11.2022
09:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213642
eks 20221116120016.11.2022
12:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213632
eks 20221116140016.11.2022
14:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213911
eks 20221118130018.11.2022
13:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213857
eks 20221121090021.11.2022
09:00
Súprava na amplifikáciu RNA
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213864
eks 20221121094521.11.2022
09:45
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet na rok 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213753
eks 20221121100021.11.2022
10:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213914
eks 20221121130021.11.2022
13:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202213940
eks 20221121151521.11.2022
15:15
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214160
eks 20221122110022.11.2022
11:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214163
eks 20221122140022.11.2022
14:00
Multiplexový imunochromatografický kvalitatívny test
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214070
eks 20221123100023.11.2022
10:00
Čistiace a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214397
eks 20221129130029.11.2022
13:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214398
eks 20221129131529.11.2022
13:15
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214471
eks 20221130130030.11.2022
13:00
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214665
eks 20221130130030.11.2022
13:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214602
eks 20221130143030.11.2022
14:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214605
eks 20221130144530.11.2022
14:45
Súprava detegujúca príslušný genotyp na základe reverznej hybridizácie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214691
eks 20221130160030.11.2022
16:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214692
eks 20221130161530.11.2022
16:15
Mikrobiologické vybavenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214728
eks 20221201120001.12.2022
12:00
Diagnostické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214727
eks 20221201120001.12.2022
12:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202214750
eks 20221201140001.12.2022
14:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215132
eks 20221209101509.12.2022
10:15
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215138
eks 20221209103009.12.2022
10:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215137
eks 20221209103009.12.2022
10:30
Inhalačné, potravinové a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215318
eks 20221213144513.12.2022
14:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215695
eks 20221223100023.12.2022
10:00
HBV diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023222
eks 20230120090020.01.2023
09:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023296
eks 20230123090023.01.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023446
eks 20230130100030.01.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023691
eks 20230207090007.02.2023
09:00
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023690
eks 20230207090007.02.2023
09:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023689
eks 20230207090007.02.2023
09:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023776
eks 20230210110010.02.2023
11:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023832
eks 20230213100013.02.2023
10:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023841
eks 20230213100013.02.2023
10:00
Diagnostické činidlo určené pre testovanie alergickej reakcie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023910
eks 20230215140015.02.2023
14:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023992
eks 20230217100017.02.2023
10:00
IT technika a mobilný telefón
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231064
eks 20230220120020.02.2023
12:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231062
eks 20230221100021.02.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231195
eks 20230224110024.02.2023
11:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231414
eks 20230303143003.03.2023
14:30
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231493
eks 20230306140006.03.2023
14:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231499
eks 20230307090007.03.2023
09:00
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231497
eks 20230307090007.03.2023
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231537
eks 20230308090008.03.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231717
eks 20230314090014.03.2023
09:00
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231715
eks 20230314090014.03.2023
09:00
HIV diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231734
eks 20230315090015.03.2023
09:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231737
eks 20230315100015.03.2023
10:00
Toxikológia - chémia a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231739
eks 20230315120015.03.2023
12:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231854
eks 20230317112017.03.2023
11:20
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231873
eks 20230320100020.03.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232018
eks 20230322100022.03.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232291
eks 20230331100031.03.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232431
eks 20230404090004.04.2023
09:00
Inhalačné a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232473
eks 20230405090005.04.2023
09:00
Tubusy na diplomy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232471
eks 20230405100005.04.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232472
eks 20230405100005.04.2023
10:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232518
eks 20230406143006.04.2023
14:30
Diagnostiká - vírusy, HBV, HCV
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232288
eks 20230406160006.04.2023
16:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232558
eks 20230411100011.04.2023
10:00
Chemické činidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232597
eks 20230411100011.04.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232599
eks 20230411103011.04.2023
10:30
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232598
eks 20230411103011.04.2023
10:30
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232675
eks 20230413090013.04.2023
09:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232678
eks 20230413110013.04.2023
11:00
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232677
eks 20230413110013.04.2023
11:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232676
eks 20230413110013.04.2023
11:00
Diagnostická súprava
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232860
eks 20230418110018.04.2023
11:00
Reagenčné kazety k analyzátoru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233161
eks 20230424150024.04.2023
15:00
Laparoskopický simulátor na stojane
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233162
eks 20230425100025.04.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233333
eks 20230428133028.04.2023
13:30
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233482
eks 20230503100003.05.2023
10:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233692
eks 20230509090009.05.2023
09:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233957
eks 20230515090015.05.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233959
eks 20230515100015.05.2023
10:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20233958
eks 20230515100015.05.2023
10:00
Roztok tris-borátový zásobný (TBE)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234066
eks 20230517090017.05.2023
09:00
Purifikovaná primárna polyklonálna protilátka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234595
eks 20230529090029.05.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235005
eks 20230602143002.06.2023
14:30
Biochemické testy, kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235048
eks 20230605090005.06.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235046
eks 20230605100005.06.2023
10:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235405
eks 20230609133009.06.2023
13:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235404
eks 20230609133009.06.2023
13:30
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235799
eks 20230616090016.06.2023
09:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236092
eks 20230621110021.06.2023
11:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236492
eks 20230628151528.06.2023
15:15
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236493
eks 20230629090029.06.2023
09:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236529
eks 20230629103029.06.2023
10:30
Inhalačné a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237055
eks 20230713103013.07.2023
10:30
Laboratórne dielenské stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237150
eks 20230717100017.07.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237404
eks 20230720131520.07.2023
13:15
Odberový, zdravotnícky a laboratórny materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237319
eks 20230721090021.07.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237734
eks 20230728090028.07.2023
09:00
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237731
eks 20230728100028.07.2023
10:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237906
eks 20230801100001.08.2023
10:00
Pracovné laboratórne odevy, pracovná obuv
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237963
eks 20230802100002.08.2023
10:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237952
eks 20230802120002.08.2023
12:00
Kancelársky nábytok a kreslá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238078
eks 20230804103004.08.2023
10:30
MPO ELISA kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238095
eks 20230804124504.08.2023
12:45
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238182
eks 20230808090008.08.2023
09:00
12- jamkové gély na elektroforézu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238185
eks 20230808100008.08.2023
10:00
Suchá chémia - biochemické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238230
eks 20230809090009.08.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238227
eks 20230809090009.08.2023
09:00
Biochemické testy a kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238243
eks 20230809110009.08.2023
11:00
ECP ELISA kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238378
eks 20230811083011.08.2023
08:30
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238965
eks 20230823100023.08.2023
10:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239520
eks 20230908103008.09.2023
10:30
Inhalačné a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239684
eks 20230913090013.09.2023
09:00
Lyzozým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310537
eks 20231003090003.10.2023
09:00
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310536
eks 20231003100003.10.2023
10:00
Kovové laboratórne stoličky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310532
eks 20231003100003.10.2023
10:00
Pacientske simulátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310534
eks 20231003103003.10.2023
10:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310898
eks 20231010110010.10.2023
11:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310997
eks 20231011090011.10.2023
09:00
12- jamkové gély na elektroforézu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310996
eks 20231011090011.10.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311245
eks 20231016100016.10.2023
10:00
Spektrofotometer
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311244
eks 20231016110016.10.2023
11:00
Čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311565
eks 20231023090023.10.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311563
eks 20231023090023.10.2023
09:00
Platničkový reader s premývačkou a PC vybavením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311628
eks 20231023134523.10.2023
13:45
Kontroly, kvapaliny a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311805
eks 20231026103026.10.2023
10:30
Mikroskop
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311800
eks 20231026103026.10.2023
10:30
Trinokulár
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312073
eks 20231031130031.10.2023
13:00
Policové regále
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312072
eks 20231031130031.10.2023
13:00
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312111
eks 20231102090002.11.2023
09:00
Diagnostický kit
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312105
eks 20231102090002.11.2023
09:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312108
eks 20231102093002.11.2023
09:30
Reagenčné kazety k analyzátoru
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312680
eks 20231113100013.11.2023
10:00
Kapnograf
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312683
eks 20231113110013.11.2023
11:00
Testy a kalibrátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312681
eks 20231113110013.11.2023
11:00
Policové regále
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312723
eks 20231114090014.11.2023
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312773
eks 20231114140014.11.2023
14:00
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313003
eks 20231120090020.11.2023
09:00
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313004
eks 20231120100020.11.2023
10:00
Plastové vrecia na zber odpadu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313247
eks 20231123110023.11.2023
11:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313427
eks 20231127090027.11.2023
09:00
Diagnostické súpravy na konfirmačné vyšetrenia vzoriek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313428
eks 20231127120027.11.2023
12:00
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313426
eks 20231127130027.11.2023
13:00
Pacientske simulátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313424
eks 20231127130027.11.2023
13:00
Inhalačné, potravinové a atopia profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313449
eks 20231127150027.11.2023
15:00
Diagnostiká
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313448
eks 20231127150027.11.2023
15:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313447
eks 20231127150027.11.2023
15:00
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet na rok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313422
eks 20231128120028.11.2023
12:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313678
eks 20231130141530.11.2023
14:15
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313918
eks 20231206130006.12.2023
13:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314023
eks 20231208105008.12.2023
10:50
Vrecia na infekčný odpad
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314174
eks 20231212100012.12.2023
10:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314338
eks 20231215090015.12.2023
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314608
eks 20231229100029.12.2023
10:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202492
eks 20240112083012.01.2024
08:30
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024133
eks 20240115090015.01.2024
09:00
Hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024155
eks 20240117083017.01.2024
08:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024257
eks 20240119121519.01.2024
12:15
Laboratórna trepačka
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024380
eks 20240125121525.01.2024
12:15
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024542
eks 20240131140031.01.2024
14:00
Posteľné obliečky na vankúš, uteráky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024612
eks 20240202131502.02.2024
13:15
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024681
eks 20240207090007.02.2024
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024697
eks 20240207114507.02.2024
11:45
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024812
eks 20240212100012.02.2024
10:00
Stropné svietidlo, LED panel a príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024961
eks 20240216133016.02.2024
13:30
Biochemické testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024972
eks 20240219083019.02.2024
08:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241174
eks 20240224113024.02.2024
11:30
Rádioaktívna chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241262
eks 20240227100027.02.2024
10:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241378
eks 20240301121501.03.2024
12:15
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241690
eks 20240312150012.03.2024
15:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241719
eks 20240313124013.03.2024
12:40
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241759
eks 20240314133014.03.2024
13:30
Laboratórne prístroje, nástroje a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241758
eks 20240314133014.03.2024
13:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241761
eks 20240314140014.03.2024
14:00
Sanita , vodoinštalácie a iné príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241817
eks 20240315143015.03.2024
14:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241844
eks 20240318130018.03.2024
13:00
Tonery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241906
eks 20240319151519.03.2024
15:15
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241905
eks 20240319151519.03.2024
15:15
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241933
eks 20240320113020.03.2024
11:30
Indikátory
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241934
eks 20240320114020.03.2024
11:40
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241992
eks 20240321134521.03.2024
13:45
Liečivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242046
eks 20240322153022.03.2024
15:30
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242045
eks 20240322153022.03.2024
15:30
Diagnostický spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242111
eks 20240326123026.03.2024
12:30
Mechanické pipety
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242110
eks 20240326123026.03.2024
12:30
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242112
eks 20240326124526.03.2024
12:45
Laboratórne prístroje, nástroje a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242241
eks 20240402100002.04.2024
10:00
Antibiotické disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242357
eks 20240404154504.04.2024
15:45
Laboratórne prístroje, nástroje a potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242522
eks 20240412110012.04.2024
11:00
Antibiotické disky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242525
eks 20240412130012.04.2024
13:00
Rádioaktívna chemikália
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242597
eks 20240415090015.04.2024
09:00
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242607
eks 20240415093015.04.2024
09:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242652
eks 20240416100016.04.2024
10:00
Toxikológia - chémia a spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242591
eks 20240417090017.04.2024
09:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242757
eks 20240418100018.04.2024
10:00
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242806
eks 20240418123018.04.2024
12:30
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242805
eks 20240418123018.04.2024
12:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242891
eks 20240423100023.04.2024
10:00
Diagnostické súpravy a testy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242887
eks 20240423100023.04.2024
10:00
Fytohemaglutinín (PHA) – lektín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242936
eks 20240423143023.04.2024
14:30
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242937
eks 20240423144523.04.2024
14:45
Zubolekársky spotrebný materiál - čeľustná ortopédia
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242940
eks 20240423160023.04.2024
16:00
Blokovacie činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242967
eks 20240424121524.04.2024
12:15
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243059
eks 20240426131526.04.2024
13:15
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243061
eks 20240426133026.04.2024
13:30
Restrikčný enzým
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243074
eks 20240426144526.04.2024
14:45
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243073
eks 20240426144526.04.2024
14:45
Senzor analyzátora s filtrom okolia NO na monitorovanie zápalu dýchacích ciest
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243036
eks 20240429100029.04.2024
10:00
Membrána na blotovanie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243114
eks 20240429151529.04.2024
15:15
Zdravotnícky a laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243115
eks 20240429152529.04.2024
15:25
Hygienické, čistiace a dezinfekčné potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243038
eks 20240430110030.04.2024
11:00
Fytohemaglutinín (PHA) – lektín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243168
eks 20240502120502.05.2024
12:05
Nástenné svietidlo, Lineárne svietidlo pre LED trubice, Stropné svietidlo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243256
eks 20240506083006.05.2024
08:30
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243400
eks 20240510151510.05.2024
15:15
Vodoinštalácia a iné príslušenstvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243366
eks 20240513093013.05.2024
09:30
Pomôcky pre výučbu - volejbal lopta, závesná tyč na cvičenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243367
eks 20240513100013.05.2024
10:00
Reagencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243427
eks 20240513124513.05.2024
12:45
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243480
eks 20240514151514.05.2024
15:15
Tlač - skriptá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243583
eks 20240517103017.05.2024
10:30
Diagnostické súpravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243585
eks 20240520103020.05.2024
10:30
Špeciálne bunkové kultúry
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243676
eks 20240520153020.05.2024
15:30
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243684
eks 20240521090021.05.2024
09:00
Fosfátový tlmivý roztok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243690
eks 20240521100021.05.2024
10:00
Sterilné médium
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243880
eks 20240527090027.05.2024
09:00
Klaprámy A3
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244485
eks 20240612090012.06.2024
09:00
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244491
eks 20240612120012.06.2024
12:00
Diagnostické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244495
eks 20240612120012.06.2024
12:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244527
eks 20240612150012.06.2024
15:00
Laboratórny spotrebný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244525
eks 20240613090013.06.2024
09:00
In vitro rýchly diagnostický test
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245024
eks 20240625100025.06.2024
10:00
Multiplexový imunochromatografický kvalitatívny test
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245033
eks 20240625113525.06.2024
11:35
Modré farbivo na životaschopnosť buniek
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245035
eks 20240625114025.06.2024
11:40
Laboratórne a chemické činidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245042
eks 20240625125025.06.2024
12:50
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245516
eks 20240709133509.07.2024
13:35
Spotrebný a kontrolný materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245517
eks 20240709134509.07.2024
13:45
Diagnostické kity
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245668
eks 20240711155011.07.2024
15:50
Trinokulárny stereomikroskop s LED osvetlením
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245665
eks 20240712100012.07.2024
10:00
Hygienické výrobky z papiera, čistiace a dezinfekčné potreby, ostatná drogéria
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245730
eks 20240716090016.07.2024
09:00
IT technika
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245790
eks 20240716100016.07.2024
10:00
Chemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245815
eks 20240717100017.07.2024
10:00
Antibiotické disky a médiá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245846
eks 20240717113017.07.2024
11:30
Diagnostický materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245844
eks 20240717113017.07.2024
11:30
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245945
eks 20240722090022.07.2024
09:00
Enzým a profily
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20246001
eks 20240723104523.07.2024
10:45