Laboratórne prístroje, nástroje a potreby

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Laboratórne prístroje, nástroje a potreby
Kód zákazky: Z20242241
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 8 563,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 2.4.2024 10:00
Vyhlásenie: 26.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Limbová 2651/12
83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS