Diagnostické činidlá

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické činidlá
Kód zákazky: Z20241759
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33696300-8
Predpokladaná hodnota: 846,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.3.2024 13:30
Vyhlásenie: 11.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty