Diagnostické súpravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické súpravy
Kód zákazky: Z20241690
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141625-7
Predpokladaná hodnota: 27 485,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.3.2024 15:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty