Chemikálie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie
Kód zákazky: Z20241719
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33696300-8
Predpokladaná hodnota: 908,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 13.3.2024 12:40
Vyhlásenie: 8.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Chemikálie (Z20241719)