Hygienické výrobky z papiera, čistiace a dezinfekčné potreby, ostatná drogéria

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Hygienické výrobky z papiera, čistiace a dezinfekčné potreby, ostatná drogéria
Kód zákazky: Z20245730
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33771000-5
Predpokladaná hodnota: 7 907,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Limbová 2651/12
83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra