Diagnostické súpravy

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Diagnostické súpravy
Kód zákazky: Z20241844
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33141625-7
Predpokladaná hodnota: 1 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 13:00
Vyhlásenie: 13.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty