TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Adresa: Komenského
Mesto: Košice
PSČ: 04001
IČO: 31679692
DIČ: 2020485500
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 24/2/3/8
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240226120026.02.2024
12:00
Chemické a mechanické čistenie technologických zariadení v OST - č. 24/2/3/13
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240227120027.02.2024
12:00
Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 24/2/3/9
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240229120029.02.2024
12:00
Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia OST, PK, KOS a šácht v správe TEHO s.r.o. (periodická a havarijná) - č. 24/2/3/1 - opakovaná súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240328120028.03.2024
12:00
Nákup PC techniky - č. 24/1/3/16
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240412120012.04.2024
12:00
Vodná záchranná služba pre kúpaliská ČH a MP v Košiciach - č. 24/4/3/17
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240418120018.04.2024
12:00
Prenájom Bufetu, Bistra a stánkov rýchleho občerstvenia na kúpaliskách MP a ČH v Košiciach - č. 24/4/3/18
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240422120022.04.2024
12:00
Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 24/2/3/8 - opakovaná súťaž
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240424120024.04.2024
12:00
Kosačka so sediacou obsluhou a vpredu zaveseným žacím ústrojenstvom - č. 24/4/3/25
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240704120004.07.2024
12:00
Malé nákladné motorové vozidlo kategórie N1 - vyhotovenie furgon - č. 24/4/3/26
Zákazka s nízkou hodnotou

web 20240712120012.07.2024
12:00