Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 24/2/3/9

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pravidelné odborné prehliadky a servis systému elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) - č. 24/2/3/9
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 35111000-5
Predpokladaná hodnota: 5 250,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 29.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského 7
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice