Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia OST, PK, KOS a šácht v správe TEHO s.r.o. (periodická a havarijná) - č. 24/2/3/1 - opakovaná súťaž

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Deratizácia, dezinsekcia a dezinfekcia OST, PK, KOS a šácht v správe TEHO s.r.o. (periodická a havarijná) - č. 24/2/3/1 - opakovaná súťaž
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90921000-9
Predpokladaná hodnota: 13 251,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 28.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 14.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04001 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa