Nákup PC techniky - č. 24/1/3/16

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup PC techniky - č. 24/1/3/16
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 11 100,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 20.3.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského
04001 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa