Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 24/2/3/8

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup určených meračov tepla a meračov pretečeného množstva TV a SV - č. 24/2/3/8
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 38551000-2
Predpokladaná hodnota: 10 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 26.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského 7
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice