Chemické a mechanické čistenie technologických zariadení v OST - č. 24/2/3/13

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemické a mechanické čistenie technologických zariadení v OST - č. 24/2/3/13
Kód zákazky:
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50514000-1
Predpokladaná hodnota: 9 615,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 27.2.2024 12:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Komenského 7
040 01 Košice
NUTS: SK042 - Košický kraj
Miesto dodania: Košice