Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa: Tr. A. Hlinku
Mesto: Nitra
PSČ: 94976
IČO: 00397482
DIČ: 2021252827
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023979
eks 20230227140027.02.2023
14:00
Polopodzemné kontajnery - MOLOK alebo ekvivalent
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238345
eks 20230821133021.08.2023
13:30
Spotrebný lab. materiál pre ABT H2020
Dynamický nákupný systém

web 20240305090005.03.2024
09:00
Metanol a Etanol pre ABT H2020
Dynamický nákupný systém

web 20240305090005.03.2024
09:00
Inovácia tel. ústredne a migrácia pracovísk na IP telefóniu
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚPaVO-2024-12
uvo 20240306100006.03.2024
10:00
Tablety pre ÚHPF FEM
Dynamický nákupný systém

web 20240307090007.03.2024
09:00
Tlačiareň pre ÚREV_3.3.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240307090007.03.2024
09:00
Rekonštrukcia – Inovatívne laboratórium pre poľnohospodársku techniku
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
ÚPaVO-2024-6
uvo 20240308100008.03.2024
10:00
Dodávka originálnych tonerov pre potreby SPU v Nitre na obdobie 24 mesiacov
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚPaVO-2024-10
uvo 20240318090018.03.2024
09:00
Nákup IKT PC AiO pre ŠP 14.3.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240319090019.03.2024
09:00
Nákup IKT pre potreby CIKT 3/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240404090004.04.2024
09:00
Obnova a modernizácia objektu CUŠ
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚPaVO-2024-13
uvo 20240412100012.04.2024
10:00
Nákup IKT pre KHBP
Dynamický nákupný systém

web 20240415090015.04.2024
09:00
Nákup IKT - Tlačiareň A3
Dynamický nákupný systém

web 20240416090016.04.2024
09:00
PD - prestavba pavilónu BA (Verejný obstarávateľ k predloženiu relevantnej ponuky odporúča záujemcom zúčastniť sa obhliadky. Verejný obstarávateľ určil termíny obhliadok nasledovne: 10.4.2024 a 12.4.2024 o po 8:30 hod. Záujem o obhliadku je potrebné nahlásiť min. 1 deň pred určeným termínom. Kontaktná osoba: Ing. Peter Lackó, Útvar investícií a prevádzky, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, e-mail: peter.lacko@uniag.com, tel. č.: +421 37 641 5746)
Dynamický nákupný systém

web 20240418090018.04.2024
09:00
Chemikálie pre ÚP FBP
Dynamický nákupný systém

web 20240422090022.04.2024
09:00
Nákup IKT pre ÚEPaVS FEŠRR
Dynamický nákupný systém

web 20240425090025.04.2024
09:00
Nákup IKT pre potreby FEM 23.4.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240426090026.04.2024
09:00
Nákup IKT pre TF 4/2024
Dynamický nákupný systém

web 20240430090030.04.2024
09:00
Služby stavebného dozoru pre dielo INOVATÍVNE LABORATÓRIUM PRE POĽNOHOSPODÁRSKU TECHNIKU REKONŠTRUKCIA – stavebné práce
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚPaVO-2024-22
uvo 20240510130010.05.2024
13:00
Dodávka elektrickej energie pre zmluvné obdobie 2025 - 2027
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚPaVO-2024-18
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
Služby stavebného dozoru pre dielo Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri SPU v Nitre
Zákazka s nízkou hodnotou
ÚPaVO-2024-23
uvo 20240513090013.05.2024
09:00
Nákup IKT pre ÚFZ
Dynamický nákupný systém

web 20240517100017.05.2024
10:00
Chemikálie pre ÚB FBP_7.5.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240520090020.05.2024
09:00
PD - prestavba časti pavilónu BH
Dynamický nákupný systém

web 20240520090020.05.2024
09:00
Spotrebný materiál do laboratórií pre ÚB_13.5.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240524090024.05.2024
09:00
Nákup IKT pre SIPK 20.5.24
Dynamický nákupný systém

web 20240524090024.05.2024
09:00
IKT pre TF_23.5.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240528090028.05.2024
09:00
Nákup IKT - Monitor 24.5.24
Dynamický nákupný systém

web 20240529090029.05.2024
09:00
IKT pre ÚAV FAPZ_24.5.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240530090030.05.2024
09:00
IKT pre ÚP FBP_24.5.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240530090030.05.2024
09:00
Multifunkčná fototlačiareň pre ÚCHZ FAPZ
Dynamický nákupný systém

web 20240530090030.05.2024
09:00
Nákup IKT pre potreby FBP
Dynamický nákupný systém

web 20240604090004.06.2024
09:00
Modernizácia a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
ÚPaVO-2024-24
uvo 20240611100011.06.2024
10:00
IKT pre TF_10.6.2024
Dynamický nákupný systém

web 20240614090014.06.2024
09:00