Nákup IKT pre ÚFZ

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup IKT pre ÚFZ
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 2 060,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.5.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94976 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa