Nákup IKT pre TF 4/2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup IKT pre TF 4/2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 30200000-1
Predpokladaná hodnota: 1 355,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 30.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 25.4.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94976 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa