Modernizácia a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Modernizácia a stavebné úpravy ŠD Nová doba pri SPU v Nitre
Kód zákazky: ÚPaVO-2024-24
Kód oznámenia: 12598 - MSP
Postup: Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45214700-7
Predpokladaná hodnota: 5 833 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 11.6.2024 10:00
Vyhlásenie: 14.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94976 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Tr. A. Hlinku Nitra 94976 Slovensko
Zdroj:

Popis

Uvedené v súťažných podkladoch