Spotrebný materiál do laboratórií pre ÚB_13.5.2024

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Spotrebný materiál do laboratórií pre ÚB_13.5.2024
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Tovary,Služby
Hlavný CPV: 33790000-4
Predpokladaná hodnota: 3 073,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 13.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94976 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa