PD - prestavba časti pavilónu BH

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: PD - prestavba časti pavilónu BH
Kód zákazky:
Postup: Dynamický nákupný systém
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 20.5.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.5.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94976 Nitra
NUTS: SK023 - Nitriansky kraj
Miesto dodania: Nitra
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa