Mesto Martin

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
Mesto: Martin
PSČ: 03649
IČO: 00316792
DIČ: 2020475424
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup motorového vozidla pre mestskú políciu - opakované verejné obstarávanie
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/6/2024
uvo 20240725090025.07.2024
09:00
Rekonštrukcia a úpravy koryta mostného objektu cez Pivovarský potok na Ul. Hrdinov SNP – most 005
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/9/2024
uvo 20240731080031.07.2024
08:00
I. etapa – SO02 Jedáleň ZŠ J. Kronera v Martine - zateplenie strechy a výmena otvorových konštrukcií
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/10/2024
uvo 20240801080001.08.2024
08:00
Zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy verejného osvetlenia v meste Martin
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
NZ/01/2024
uvo 20240905100005.09.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Renovácia tonerov a ďalšie pridružené služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201348
eks 20200127090027.01.2020
09:00
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20208107
eks 20200423083023.04.2020
08:30
Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202013247
eks 20200624083024.06.2020
08:30
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021879
eks 20210128083028.01.2021
08:30
Dodávka a distribúcia elektrickej energie, prevzatie zodpovednosti za odchýlku
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212043
eks 20210211081511.02.2021
08:15
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219645
eks 20210519083019.05.2021
08:30
Vybudovanie stojiska polopodzemných kontajnerov na zber odpadu - štvorcové kontajnery
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114865
eks 20210714083014.07.2021
08:30
Serverová infraštruktúra Lenovo a IBM
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120972
eks 20211028090028.10.2021
09:00
Stravné poukážky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125083
eks 20220117083017.01.2022
08:30
Elektrická rolba na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202125138
eks 20220117083017.01.2022
08:30
Interiérové vybavenie objektu Envirocentra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20223019
eks 20220421083021.04.2022
08:30
Nákup a dodávka kompostérov vyprodukovaného BRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229134
eks 20220825100025.08.2022
10:00
Nákup a dodávka kompostérov vyprodukovaného BRO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229255
eks 20220902090002.09.2022
09:00
Zabezpečenie a dodanie elektronických stravovacích kariet
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215467
eks 20221222090022.12.2022
09:00
Dodávka a inštalácia fotovoltického lokálneho zdroja elektriny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20231128
eks 20230302090002.03.2023
09:00
Poskytovanie služieb pranie a čistenie prádla
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232197
eks 20230329090029.03.2023
09:00
Zabezpečenie dodávok mliečnych výrobkov pre kuchyňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232816
eks 20230419090019.04.2023
09:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného hovädzieho mäsa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232814
eks 20230419090019.04.2023
09:00
Zemiaky konzumné
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232815
eks 20230419091519.04.2023
09:15
Zabezpečenie dodávok mrazenej hydiny a rýb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20232817
eks 20230419100019.04.2023
10:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého bravčového mäsa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20235649
eks 20230615090015.06.2023
09:00
Konzumné zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20236810
eks 20230707090007.07.2023
09:00
Zabezpečenie dodávok oleja a octu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237198
eks 20230717083017.07.2023
08:30
Zabezpečenie dodávok mäsových výrobkov pre kuchyňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239306
eks 20230905090005.09.2023
09:00
ACER Aspire 5 15 A515-57-57DN Steel Gray
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239517
eks 20230911090011.09.2023
09:00
ACER Aspire 5 14 A514-56M-51S9 Steel Grey
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239732
eks 20230914090014.09.2023
09:00
Mrazená zelenina a polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239809
eks 20230918090018.09.2023
09:00
Zabezpečenie dodávok kompótov a sterilizovanej zeleniny pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239833
eks 20230918100018.09.2023
10:00
Zabezpečenie dodávok strukovín , cukru a soli pre kuchyňu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239799
eks 20230918123418.09.2023
12:34
Cestoviny
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239835
eks 20230919090019.09.2023
09:00
Zabezpečenie dodávok korenín pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239948
eks 20230921093021.09.2023
09:30
Zabezpečenie dodávok múky, mlynárskych a sójových výrobkov a ryže pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20239966
eks 20230921100021.09.2023
10:00
Zabezpečenie dodávok džemov, lekvárov a orechov pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310007
eks 20230922090022.09.2023
09:00
Konzumné zemiaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202312564
eks 20231113090013.11.2023
09:00
Dodanie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mesta Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/1/2024
uvo 20240123083023.01.2024
08:30
Stojiská polopodzemných kontajnerov na zber odpadu
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
2024/WYT/01
uvo 20240124100024.01.2024
10:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého ovocia na priamu konzumáciu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024867
eks 20240216080016.02.2024
08:00
Rekonštrukcia a stavebné úpravy strešného plášťa Zimného štadióna v Martine
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PZ/01/2024
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Dodávka a inštalácia fotovoltického lokálneho zdroja elektriny
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/3/2024
uvo 20240307090007.03.2024
09:00
Mlieko a mliečne výrobky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241614
eks 20240309093009.03.2024
09:30
Zabezpečenie dodávok čerstvého chladeného hovädzieho mäsa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241706
eks 20240313093013.03.2024
09:30
Dodanie elektronických stravovacích kariet pre zamestnancov mesta Martin II.
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/2/2024
uvo 20240315080015.03.2024
08:00
Opravy a rekonštrukcie ciest mesta Martin recyklovaným asfaltom AC 11 - 16
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PZ/02/2024
uvo 20240325090025.03.2024
09:00
Dodávanie benefitných poukážok
Zákazka s nízkou hodnotou
ZHN/4/2024
uvo 20240418080018.04.2024
08:00
Zabezpečenie dodávok múky, mlynárskych a sójových výrobkov a ryže pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242819
eks 20240419080019.04.2024
08:00
Zabezpečenie dodávok oleja a octu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242820
eks 20240419083019.04.2024
08:30
Mrazená zelenina a polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242828
eks 20240419090019.04.2024
09:00
Zabezpečenie dodávok kompótov a sterilizovanej zeleniny pre stravovacie zariadenie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242830
eks 20240419093019.04.2024
09:30
Zabezpečenie dodávok mrazenej hydiny a rýb
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242971
eks 20240425080025.04.2024
08:00
Mrazená zelenina a polotovary
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242976
eks 20240425083025.04.2024
08:30
Zabezpečenie dodávok oleja a octu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242977
eks 20240425090025.04.2024
09:00
Realizácia stavby: „Revitalizácia Námestia S. H. Vajanského v Martine“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PZ/03/2024
uvo 20240612090012.06.2024
09:00
Stavebné úpravy budovy amfiteátra – sociálne zariadenia a šatne pre CVČ Martin, II. etapa - zateplenie
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/5/2024
uvo 20240626080026.06.2024
08:00
Nákup motorového vozidla pre mestskú políciu
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/6/2024
uvo 20240702080002.07.2024
08:00
Zabezpečenie dodávok čerstvého bravčového mäsa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245416
eks 20240704130004.07.2024
13:00
Obnova športového povrchu pri ZŠ a MŠ Hurbanova – Martin
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/7/2024
uvo 20240716080016.07.2024
08:00
Realizácia diela „Rekonštrukcia – pešie plató v Záturčí – II. etapa“
Zákazka s nízkou hodnotou
ZNH/8/2024
uvo 20240722080022.07.2024
08:00
Opravy a rekonštrukcie miestnych komunikácií asfaltobetónom AC 8 na území mesta Martin
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
PZ/04/2024
uvo 20240723090023.07.2024
09:00