Zabezpečenie dodávok oleja a octu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok oleja a octu
Kód zákazky: Z20242977
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15871100-5
Predpokladaná hodnota: 5 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 25.4.2024 09:00
Vyhlásenie: 19.4.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Martin
Adresa: Nám. S. H. Vajanského
03649 Martin
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Linky a dokumenty