Zabezpečenie dodávok čerstvého ovocia na priamu konzumáciu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zabezpečenie dodávok čerstvého ovocia na priamu konzumáciu
Kód zákazky: Z2024867
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 03220000-9
Predpokladaná hodnota: 7 570,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.2.2024 08:00
Vyhlásenie: 12.2.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika