SPP - distribúcia, a.s.

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
Mesto: Bratislava - mestská časť Ružinov
PSČ: 82109
IČO: 35910739
DIČ: 2021931109
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
SD/22509 Rekonštrukcia plynovodov Iža – stred
Obchodná verejná súťaž

web 20240725130025.07.2024
13:00
SD/21319 Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, ul. Hanzlíkovská
Obchodná verejná súťaž

web 20240725130025.07.2024
13:00
Zabezpečenie zváracích školení a skúšok pre zamestnancov SPP – distribúcia, a.s.
Obchodná verejná súťaž

web 20240730120030.07.2024
12:00
Kancelárske potreby a Občerstvenie
Obchodná verejná súťaž

web 20240730120030.07.2024
12:00
Inšpekčná činnosť zabezpečovaná oprávnenou právnickou osobou (OPO)
Obchodná verejná súťaž

web 20240731120031.07.2024
12:00
Názov Zdroj Ponuky do
Nákup notebookov, počítačov a monitorov vrátane príslušenstva (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: jan.sokol@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 27.2.2024 do 15.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240229120029.02.2024
12:00
SD/20411 Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Rudlová, Severná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240306130006.03.2024
13:00
SD/22002 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Jeséniova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240306130006.03.2024
13:00
SD/21305-RE-RESO „Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Pod Juhom“ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240307130007.03.2024
13:00
SD/21407 Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica – Sásová, Haškova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240312130012.03.2024
13:00
SD/21511 Rekonštrukcia plynovodov Nitra – Zobor, Hornozoborská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240312130012.03.2024
13:00
SD/21002 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Rača, Karpatské námestie (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu daniela.ivanicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240313130013.03.2024
13:00
SD/22401 Rekonštrukcia plynovodov Rimavská Sobota, Hostinského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240313130013.03.2024
13:00
SD/22306 Rekonštrukcia plynovodov Nimnica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240314130014.03.2024
13:00
SD/21406 Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, ul. Sásovská, Na Zábave, Veterná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240314130014.03.2024
13:00
Mandátna správa pohľadávok – súdne vymáhanie (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240318120018.03.2024
12:00
SD/21014 Rekonštrukcia plynovodov Tomášov, Hlavná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu daniela.ivanicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240319130019.03.2024
13:00
SD/21619 Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, sídl. Mier, Vajanského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240319130019.03.2024
13:00
SD/22308 Rekonštrukcia plynovodov Tovarníky, Obrancov mieru (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu daniela.ivanicova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240321130021.03.2024
13:00
SD/21620 Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, Sídlisko Mier, Trieda 1. mája (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu viliam.jakubicka@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240321130021.03.2024
13:00
SD/22614 Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Fučíkova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240326130026.03.2024
13:00
Protikorózne nátery a práce na plynárenských zariadeniach (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 11:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: kristina.klacova@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240327110027.03.2024
11:00
SD/19209 Rekonštrukcia plynovodov Štrbské pleso, Helios (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240327130027.03.2024
13:00
SD/21019 Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Grasalkovičova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240327130027.03.2024
13:00
SD/21321 rekonštrukcia plynovodov Bojnice – Okrajová (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240327130027.03.2024
13:00
SD/21311 Rekonštrukcia plynovodov Trenčín – Kubrica (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240403130003.04.2024
13:00
SD/21523 Rekonštrukcia plynovodov Vrbová nad Váhom, Juh (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240403130003.04.2024
13:00
SD/22615 Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Štefánikova (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240403130003.04.2024
13:00
SD/21018 Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Sládkovičova 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240404130004.04.2024
13:00
SD/21622 Rekonštrukcia plynovodov Bardejov, Duklianska II. časť (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240409130009.04.2024
13:00
SD/21025 Rekonštrukcia plynovodov Kaplna, Igram 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240410130010.04.2024
13:00
SD/21611 Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Ku Surdoku (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240411130011.04.2024
13:00
SD/21026 Rekonštrukcia plynovodov Kaplna, Igram 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240416130016.04.2024
13:00
Obnova systému MPDR (Manažment podpory dispečerského riadenia); (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: vladimir.smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 09.04.2024 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240417120017.04.2024
12:00
Nákladné vozidlá/dodávky do 5,5t (4 ks)
Obchodná verejná súťaž

web 20240417120017.04.2024
12:00
SD/21534 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo – Kostolná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240418130018.04.2024
13:00
Montáž STL2 plynovodu DN200 na mostné teleso v Liptovskom Mikuláši (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu jana.satnikova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240418130018.04.2024
13:00
SD/21020 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava – Nekrasovova, Hlboká (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu jana.satnikova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240424130024.04.2024
13:00
Poklopy s triedou zaťaženia D400 a B125 (Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom poskytované výlučne elektronicky na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: miloslav.stollmann@spp-distribucia.sk. Záujemca je do žiadosti povinný uviesť obchodné meno, sídlo, IČO a kontaktné údaje osoby, ktorá bude v mene navrhovateľa komunikovať s vyhlasovateľom (tel. číslo, e-mail). Súťažné podklady budú sprístupnené potenciálnym navrhovateľom po ich registrácii na portáli proebiz.com. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240506120006.05.2024
12:00
Elektrotvarovky z PE 100
Obchodná verejná súťaž

web 20240507120007.05.2024
12:00
SD/21322 Rekonštrukcia plynovodov Bojnice, ul. Prievidzská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240507130007.05.2024
13:00
SD/21524 Rekonštrukcia plynovodov Vrbová nad Váhom, Sever 2.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240507130007.05.2024
13:00
SD/22404 Rekonštrukcia plynovodov Číž, Západ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu katarina.skopekova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240507130007.05.2024
13:00
SD/22001 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Malodunajská, Podunajská (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu jana.satnikova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240509130009.05.2024
13:00
SD/22604 Rekonštrukcia plynovodov Senné
Obchodná verejná súťaž

web 20240509130009.05.2024
13:00
SD/22507 Rekonštrukcia plynovodov Šurany, MDŽ (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu jana.satnikova@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240513130013.05.2024
13:00
SD/20209 Rekonštrukcia plynovodov Považská Bystrica, Považská Teplá II.časť (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240514130014.05.2024
13:00
SD/21301 Rekonštrukcia plynovodov Nové Mesto nad Váhom, ul. Malinovského (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu robert.mato@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240514130014.05.2024
13:00
SD/22205 Rekonštrukcia plynovodov Považská Bystrica, Považské Podhradie (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240515130015.05.2024
13:00
SD/22606 Rekonštrukcia plynovodov Michalovce, Lipová (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu milos.silny@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240516130016.05.2024
13:00
SD/21326 Rekonštrukcia plynovodov Nové Mesto nad Váhom, Ľ. Podjavorinskej
Obchodná verejná súťaž

web 20240516130016.05.2024
13:00
Vytyčovacie prístroje na trasovanie káblov a potrubí s príslušenstvom
Obchodná verejná súťaž

web 20240521120021.05.2024
12:00
SD/21408 Rekonštrukcia plynovodov Brezno, Mazorník
Obchodná verejná súťaž

web 20240523130023.05.2024
13:00
SD/21410 Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Krásnohorská – Kozmonautov
Obchodná verejná súťaž

web 20240523130023.05.2024
13:00
SD/22607 Rekonštrukcia plynovodov Humenné, Poľana, Valaškovská
Obchodná verejná súťaž

web 20240527130027.05.2024
13:00
SD/22504 Rekonštrukcia plynovodov Abrahám, Družstevná, 1.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240529130029.05.2024
13:00
SD/22310 Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, J. Derku, Záhrady
Obchodná verejná súťaž

web 20240529130029.05.2024
13:00
SD/21308 Rekonštrukcia plynovodov Nová Dubnica, M. Gorkého 1.SC (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240530130030.05.2024
13:00
SD/21510 Rekonštrukcia plynovodov Chotín, Hlavná (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240530130030.05.2024
13:00
SD/22634 Rekonštrukcia plynovodov Dvorianky II. časť
Obchodná verejná súťaž

web 20240530130030.05.2024
13:00
SD/21525 Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Letecké pole, 29. augusta (Súťažné podklady budú poskytnuté na základe písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na adresu matus.repa@spp-distribucia.sk v lehote odo dňa zverejnenia na webovej stránke vyhlasovateľa najneskôr 1 pracovný deň pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 13:00 hod.. Po tomto termíne nebudú žiadosti o súťažné podklady akceptované. Navrhovateľ musí v žiadosti uviesť, o ktorý variant (Variant A, Variant B, oba varianty) má záujem. Súťažné podklady budú záujemcom zaslané elektronicky, prostredníctvom portálu PROebiz. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
SD/22422 Rekonštrukcia plynovodov Zvolen – Vansovej, Dukelských hrdinov
Obchodná verejná súťaž

web 20240604130004.06.2024
13:00
SD/22304 Rekonštrukcia plynovodov Trenčianska Teplá, Ľ. Štúra
Obchodná verejná súťaž

web 20240605130005.06.2024
13:00
Upratovacie služby 2024-28
Obchodná verejná súťaž

web 20240606120006.06.2024
12:00
SD/21309 Rekonštrukcia plynovodov Nová Dubnica, Ľudovíta Štúra 2.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240606130006.06.2024
13:00
DETEKTORY ÚNIKU ZEMNÉHO PLYNU
Obchodná verejná súťaž

web 20240607120007.06.2024
12:00
SD/20315 Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov, Štúrova, 3.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240611130011.06.2024
13:00
SD/21402 Rekonštrukcia plynovodov Zvolen – Hrnčiarska, 1.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240611130011.06.2024
13:00
SD/22508 Rekonštrukcia plynovodov Dubník, Juh
Obchodná verejná súťaž

web 20240612130012.06.2024
13:00
SD/20207 Rekonštrukcia plynovodov Martin, Juh, B. Němcovej
Obchodná verejná súťaž

web 20240613130013.06.2024
13:00
Zemné práce na projekte: SD/21535 Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo – Konkolyho 3.SC – 1.etapa
Obchodná verejná súťaž

web 20240617130017.06.2024
13:00
SD/22303 Rekonštrukcia plynovodov Veľký Grob, Hlavná
Obchodná verejná súťaž

web 20240618130018.06.2024
13:00
SD/21521 Rekonštrukcia plynovodov Kajal, Hlavná
Obchodná verejná súťaž

web 20240618130018.06.2024
13:00
SD/21613 Rekonštrukcia plynovodov Vranov nad Topľou, Sídlisko 1. mája – 1.časť
Obchodná verejná súťaž

web 20240618130018.06.2024
13:00
SD/21613 Rekonštrukcia plynovodov Vranov nad Topľou, Sídlisko 1. mája – 2.časť
Obchodná verejná súťaž

web 20240618130018.06.2024
13:00
SD/20514 Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Duklianska
Obchodná verejná súťaž

web 20240619130019.06.2024
13:00
SD/22317 Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Beckovská, 1.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240621130021.06.2024
13:00
SD/21028 Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, Kapt. Nálepku
Obchodná verejná súťaž

web 20240621130021.06.2024
13:00
SD/22315 Rekonštrukcia plynovodov Piešťany, Žilinská, 2.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240621130021.06.2024
13:00
SD/22003 Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Vajnory, Rybničná, Kúkoľová
Obchodná verejná súťaž

web 20240621130021.06.2024
13:00
Regulátory tlaku plynu domové – náhrady regulátorov v správe a prevádzke SPP – distribúcia, a.s.
Obchodná verejná súťaž

web 20240624120024.06.2024
12:00
SD/22526 Prepojenie MS Gbelce
Obchodná verejná súťaž

web 20240624130024.06.2024
13:00
Oceľové tlakové objímky
Obchodná verejná súťaž

web 20240627110027.06.2024
11:00
SD/22622 Rekonštrukcia plynovodov Sady nad Torysou, Zdoba
Obchodná verejná súťaž

web 20240628130028.06.2024
13:00
SD/22610 Rekonštrukcia plynovodov Košice, Nová, Talinská
Obchodná verejná súťaž

web 20240628130028.06.2024
13:00
SD/20307 Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná, Atómová, 2.SC.
Obchodná verejná súťaž

web 20240628130028.06.2024
13:00
SD/22623 Rekonštrukcia plynovodov Sady nad Torysou, Byster
Obchodná verejná súťaž

web 20240704130004.07.2024
13:00
SD/22617 Rekonštrukcia plynovodov Košice, Krásna nad Hornádom, Ukrajinská
Obchodná verejná súťaž

web 20240704130004.07.2024
13:00
SD/22611 Rekonštrukcia plynovodov Košice, 1.mája
Obchodná verejná súťaž

web 20240704130004.07.2024
13:00
SD/21022 Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Železničná, 2.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240709130009.07.2024
13:00
SD/21023 Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Stupavská, 3.SC
Obchodná verejná súťaž

web 20240709130009.07.2024
13:00
SD/23605 Rekonštrukcia plynovodov Trebišov, Ruskovská
Obchodná verejná súťaž

web 20240709130009.07.2024
13:00
Čistenie a vnútorná inšpekcia VTL plynovodov DN500 pre rok 2024
Obchodná verejná súťaž

web 20240711110011.07.2024
11:00
SD/21617 Rekonštrukcia RS Prešov, Vodárenská
Obchodná verejná súťaž

web 20240711130011.07.2024
13:00
Nadštandardné lekárske prehliadky
Obchodná verejná súťaž

web 20240716120016.07.2024
12:00
Tender na zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok plynu
Obchodná verejná súťaž

web 20240717173017.07.2024
17:30
Nákup a distribúcia odorantu (r. 2024 – 2025)
Obchodná verejná súťaž

web 20240722120022.07.2024
12:00
Tender na krytie strát a vlastnú spotrebu plynu na roky 2024 – 2025
Obchodná verejná súťaž

web 20240724173024.07.2024
17:30