Nadštandardné lekárske prehliadky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nadštandardné lekárske prehliadky
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 21.6.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa

Popis

Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 10.07.2024 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.