Obnova systému MPDR (Manažment podpory dispečerského riadenia); (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: vladimir.smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 09.04.2024 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obnova systému MPDR (Manažment podpory dispečerského riadenia); (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na emailovú adresu: vladimir.smolar@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 09.04.2024 do 12.00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu PROEBIZ. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.4.2024 12:00
Vyhlásenie: 22.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa