Mandátna správa pohľadávok – súdne vymáhanie (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Mandátna správa pohľadávok – súdne vymáhanie (Súťažné podklady budú záujemcom poskytované na základe ich písomnej žiadosti zaslanej elektronicky na e-mailovú adresu: ludmila.kotulova@spp-distribucia.sk odo dňa vyhlásenia súťaže najneskôr do 2 pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie návrhov v čase do 12:00 hod. Súťažné podklady budú záujemcom následne zaslané elektronicky prostredníctvom portálu. Návrh môže predložiť len ten navrhovateľ, ktorý si súťažné podklady vyžiadal v stanovenej lehote, a ktorému ich vyhlasovateľ poskytol.)
Kód zákazky:
Postup: Obchodná verejná súťaž
Druh: Služby
Predpokladaná hodnota: 0,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.3.2024 12:00
Vyhlásenie: 7.3.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: SPP - distribúcia, a.s.
Adresa: Plátennícka
82109 Bratislava - mestská časť Ružinov
NUTS: SK - SLOVENSKO
Miesto dodania: Bratislava
Zdroj: Webové sídlo obstarávateľa