SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Adresa: Karloveská
Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84104
IČO: 36022047
DIČ: 2020066213
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Revízia a tlaková skúška PHP, požiarnych hydrantov a hadíc
Zákazka s nízkou hodnotou
7312/2024
uvo 20240724100024.07.2024
10:00
Čifáre – protipovodňové opatrenia; geometrické plány a výkupové elaboráty
Zákazka s nízkou hodnotou
508 937
uvo 20240726080026.07.2024
08:00
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných prostriedkov 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
Komplexná dodávka osobných ochranných a pracovných
uvo 20240729100029.07.2024
10:00
Hať Humenné - oprava hydraulického piestu na segmente č. 1 - havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 12651/2024
uvo 20240730100030.07.2024
10:00
Názov Zdroj Ponuky do
Farby, laky, riedidlá pre OZ PN 2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2020891
eks 20200121140021.01.2020
14:00
Pneumatiky a duše na traktor
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20201169
eks 20200131145731.01.2020
14:57
Pneumatiky pre nákladné vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20202304
eks 20200213102513.02.2020
10:25
Pneumatiky pre osobné a úžitkové služobné motorové vozidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203215
eks 20200228102228.02.2020
10:22
Hutný materiál pre OZ PN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203771
eks 20200228130028.02.2020
13:00
Pneumatiky pre OZ PN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20204107
eks 20200304130004.03.2020
13:00
Pneumatiky pre poľnohospodárske vozidlá, stroje, duše a vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20203739
eks 20200306113506.03.2020
11:35
Nákup a dodanie trávnej zmesi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202018295
eks 20200817100017.08.2020
10:00
Kameň pre vodné stavby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019640
eks 20200821141921.08.2020
14:19
Kancelárske potreby pre OZ PN/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019850
eks 20200824080024.08.2020
08:00
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019782
eks 20200824120024.08.2020
12:00
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019927
eks 20200824140024.08.2020
14:00
Náhradné časti, príslušenstvo do krovinorezov a motorových reťazových píl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019825
eks 20200826085926.08.2020
08:59
Náhradné diely a opravy na zariadenia MT8
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202021346
eks 20200908140008.09.2020
14:00
Laná, viazaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202020898
eks 20200909090609.09.2020
09:06
Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre OZ PN/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202022626
eks 20200924131524.09.2020
13:15
Náterové hmoty s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202023472
eks 20201002100002.10.2020
10:00
Elektromateriál/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025233
eks 20201015130015.10.2020
13:00
Náhradné diely pre nákladné vozidlá Tatra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202025675
eks 20201022103022.10.2020
10:30
Oleje a mazivá pre OZ PN/2020
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027479
eks 20201029133029.10.2020
13:30
Nákup olejov a mazív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027358
eks 20201103082703.11.2020
08:27
Akumulátory, špeciálne články, autožiarovky, stierače, močovina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027381
eks 20201103090803.11.2020
09:08
Nakládka, odvoz a likvidácia objemného odpadu uloženého na dočasnej skládke
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202028189
eks 20201106090006.11.2020
09:00
Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027446
eks 20201109120009.11.2020
12:00
Nákup a dodanie pneumatík
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202027442
eks 20201109120009.11.2020
12:00
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202030922
eks 20201130120030.11.2020
12:00
Náterové hmoty s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202032282
eks 20201211113611.12.2020
11:36
Poskytovanie strážnej služby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2021262
eks 20210120110020.01.2021
11:00
Nákup tovaru - farby, laky, glazúry, riedidlá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211256
eks 20210203140003.02.2021
14:00
Nákup pevného vykurovacieho paliva koks technologická zmes otopová 1, zrnitosť 40-80 mm
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20211289
eks 20210205140805.02.2021
14:08
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20212649
eks 20210219100019.02.2021
10:00
Pneumatiky, duše a vložky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20213962
eks 20210310103110.03.2021
10:31
Pneumatiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20215845
eks 20210406090006.04.2021
09:00
Hutný materiál pre OZ PN
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217675
eks 20210427083027.04.2021
08:30
Prenájom mobilného drviča s obsluhou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217775
eks 20210428093028.04.2021
09:30
Kameň pre vodné stavby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20217910
eks 20210429140029.04.2021
14:00
Vysokovýkonné kotvy do betónu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219962
eks 20210520100020.05.2021
10:00
Betóny I.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20219734
eks 20210521090021.05.2021
09:00
Betóny II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111274
eks 20210607100907.06.2021
10:09
Betóny III.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111470
eks 20210609110009.06.2021
11:00
Materiál na báze asfaltu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202111868
eks 20210614090014.06.2021
09:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Ružomberok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114134
eks 20210706110006.07.2021
11:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Piešťany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114136
eks 20210706120006.07.2021
12:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Topoľčany
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114125
eks 20210706130006.07.2021
13:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Nitra
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114128
eks 20210706140006.07.2021
14:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Šaľa
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114130
eks 20210706150006.07.2021
15:00
Opravy nákladných vozidiel - TATRA 815, Púchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202114132
eks 20210706160006.07.2021
16:00
Lomový kameň a kamenivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202115380
eks 20210720094920.07.2021
09:49
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117259
eks 20210824120024.08.2021
12:00
Nákup a dodanie trávnej zmesi
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117233
eks 20210824120024.08.2021
12:00
Náhradné časti, príslušenstvo do krovinorezov a motorových reťazových píl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202116796
eks 20210825101025.08.2021
10:10
Kancelárske potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117829
eks 20210910090010.09.2021
09:00
Náhradné diely na traktory ZETOR/2021
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118570
eks 20210921100021.09.2021
10:00
Panelové prefabrikáty a rímsy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202118874
eks 20211006100006.10.2021
10:00
Poskytovanie strážnej služby OZ Košice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120255
eks 20211026130026.10.2021
13:00
Nákup a dodanie krmív pre lososovité ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202120291
eks 20211028110028.10.2021
11:00
Nákup traktorového prívesu pre prevádzkové stredisko Krupina
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122270
eks 20211116120016.11.2021
12:00
Poskytovanie strážnej služby OZ Košice
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202122014
eks 20211123120023.11.2021
12:00
Reťazový mulčovač
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123486
eks 20211130140030.11.2021
14:00
Nákup dvoch mulčovačov na vysoký porast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123823
eks 20211207140007.12.2021
14:00
Dezinfekčné, čistiace a hygienické prostriedky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123802
eks 20211207140007.12.2021
14:00
Hutnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202123704
eks 20211211153011.12.2021
15:30
Dodávky technických plynov a prenájom tlakových nádob
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124330
eks 20211215140015.12.2021
14:00
Vysokotlakový čistič s ohrevom vody
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124854
eks 20211216120016.12.2021
12:00
Nákup dvoch mulčovačov na vysoký porast
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202124632
eks 20211220100020.12.2021
10:00
Trávna zmes - osivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022510
eks 20220202080302.02.2022
08:03
Laná a viazaky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022534
eks 20220204100104.02.2022
10:01
Nakládka, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu uloženého na dočasnej skládke VS Ružín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022706
eks 20220209090009.02.2022
09:00
MT8 - nákup náhradných dielov a opravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022462
eks 20220215112015.02.2022
11:20
Obnova a predĺženie HW servisnej podpory pre servery a dátové úložiská
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022795
eks 20220218100018.02.2022
10:00
Kamerový systém so zabezpečením vstupu a elektronický zabezpečovací systém (EZS) s montážou a inštaláciou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221335
eks 20220307125307.03.2022
12:53
Pracovná zdravotná služba - lekárske rizikové prehliadky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221695
eks 20220309110009.03.2022
11:00
Pracovná zdravotná služba - lekárske rizikové prehliadky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221712
eks 20220309120009.03.2022
12:00
Trávne osivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222123
eks 20220321080021.03.2022
08:00
Čistiace a hygienické potreby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222267
eks 20220329082429.03.2022
08:24
Prevádzkové kvapaliny pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222276
eks 20220329090029.03.2022
09:00
Zabezpečenie drvenia lomového kameňa mobilným drvičom v kameňolome Devín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222427
eks 20220408081908.04.2022
08:19
Osobné motorové vozidlá - 2 kusy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222696
eks 20220427100027.04.2022
10:00
Osobné motorové vozidlo - 1 kus
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20222695
eks 20220427140027.04.2022
14:00
Pneumatiky, duše a vložky.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224048
eks 20220510104610.05.2022
10:46
Nákup a dodanie herbicídov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224496
eks 20220519120019.05.2022
12:00
Generálna oprava TATRA T 815 S1
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20224450
eks 20220520110020.05.2022
11:00
Prevádzkové kvapaliny pre vozidlá nákladnej a osobnej dopravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20225016
eks 20220527100027.05.2022
10:00
ND TATRA - T815 pre Povodie dolného a horného Váhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20226286
eks 20220620105020.06.2022
10:50
Náhradné diely na kosačky, štiepkovače a žacie mechanizmy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227042
eks 20220711100011.07.2022
10:00
Lomový kameň a kamenivo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20227106
eks 20220721100321.07.2022
10:03
Akumulátory, autožiarovky, stierače a príslušentvo
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228130
eks 20220804133404.08.2022
13:34
Lomový kameň a frakcie PdV,PN II.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228415
eks 20220818130018.08.2022
13:00
Lomový kameň a frakcie PhVOZ
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228413
eks 20220818130018.08.2022
13:00
Lomový kameň a frakcie PdVOZ, ŠA, NR
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20228510
eks 20220822133022.08.2022
13:30
Náhradné časti, príslušenstvo do krovinorezov a motorových reťazových píl
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229126
eks 20220826130026.08.2022
13:00
Náterové hmoty s príslušenstvom
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229221
eks 20220830110430.08.2022
11:04
Nákup kanálového zdviháka s nosnosťou do 14 t
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229224
eks 20220831110031.08.2022
11:00
Nákup 3 kusov univerzálnych prepravníkov (prívesov)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229374
eks 20220905100005.09.2022
10:00
Opravy nákladných vozidiel pre Povodie horného Váhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229258
eks 20220908094008.09.2022
09:40
Opravy nákladných vozidiel pre Povodie dolného Váhu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229260
eks 20220908104508.09.2022
10:45
Náhradné diely na kosačky MF 70
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229583
eks 20220912130012.09.2022
13:00
Lomový kameň a frakcie PdVOZ, ŠA, TO
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20229816
eks 20220922140522.09.2022
14:05
Panelové prefabrikáty a rímsy.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202210195
eks 20221007090007.10.2022
09:00
Nákup a dodanie krmív pre lososovité ryby
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212431
eks 20221031102031.10.2022
10:20
Náhradné diely, opravy a servisné prehliadky - Menzi Muck (kráčajúce rýpadlá)
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202212470
eks 20221031105031.10.2022
10:50
Hutnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215628
eks 20230111100011.01.2023
10:00
Kameň pre vodné stavby 2023 - Púchov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202215657
eks 20230124085524.01.2023
08:55
Nákup a dodanie mazacích olejov a mazív
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202380
eks 20230124100024.01.2023
10:00
Hutnícky materiál
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2023358
eks 20230127090027.01.2023
09:00
Materiál na báze asfaltu.
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20234874
eks 20230607100007.06.2023
10:00
Lomový kameň, štrk a drvené kamenivo - Ružomberok
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237059
eks 20230719090019.07.2023
09:00
AdBlue 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237829
eks 20230802100002.08.2023
10:00
Laná a viazaky 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237832
eks 20230803110003.08.2023
11:00
Herbicídy 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237932
eks 20230804095904.08.2023
09:59
Zvárací materiál 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237838
eks 20230804120004.08.2023
12:00
Technické plyny 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237995
eks 20230810095910.08.2023
09:59
Hnojivá 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238282
eks 20230814090014.08.2023
09:00
Panelové prefabrikáty – IZT panely 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20237947
eks 20230815140015.08.2023
14:00
Betóny 2023 Žilina2 /Rudinka, Čadca/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238585
eks 20230817143017.08.2023
14:30
Betóny 2023 Liptov1 /Stankovany, Štiavnička/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20238589
eks 20230817143017.08.2023
14:30
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202310856
eks 20231017100017.10.2023
10:00
Oleje a mazivá pre vozidlá a mechanizmy 2023
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202311154
eks 20231019090019.10.2023
09:00
Lomový kameň - Žarnovica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202313011
eks 20231123100023.11.2023
10:00
Predĺženie servisnej podpory pre servery a dátové úložiská HPE
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314332
eks 20231215100015.12.2023
10:00
Prenájom mobilnej technológie v zložení mobilný drvič a mobilný triedič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202314527
eks 20240109100009.01.2024
10:00
Oprava I. a II. zadnej nápravy na vozidle TATRA T815
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6931/2023
uvo 20240110100010.01.2024
10:00
Elektrorevízia prenosných elektrických zariadenípoužívaných na PLK GA a na Stupni Čuňovo na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 210/2024
uvo 20240125100025.01.2024
10:00
Výrub a orez stromov na toku Biela voda v k.ú. Ivanka pri Dunaji na pozemku registra E KN parc. č. 1122
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 810/2024
uvo 20240129100029.01.2024
10:00
Štatutárny audit za rok 2023
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 8674/2023
uvo 20240130100030.01.2024
10:00
II. Prenájom mobilnej technológie v zložení mobilný drvič a mobilný triedič
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2024509
eks 20240205100005.02.2024
10:00
Zabezpečenie aktualizácií a podpory rozpočtového stavebného softvéru
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3637/2024
uvo 20240216090016.02.2024
09:00
Oprava a servis dieselagregátu v administratívnej budove Martinská 49, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3074/2024
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
II. Výmena prevodoviek plavidla BD DEVÍN
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 594/2024/7
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
VN Nová Bystrica - náter oceľového schodišťa a odberného potrubia v dolnej strojovni
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3693/2024
uvo 20240222110022.02.2024
11:00
VS Ružín I - rekonštrukcia ovládacích prvkov v tlakovej komore -projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor II.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 2113/2024
uvo 20240223090023.02.2024
09:00
VS Ružín I - rekonštrukcia ovládacích prvkov v tlakovej komore-projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor II.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 2113/2024
uvo 20240223090023.02.2024
09:00
Servis zdvíhacích zariadení na VN Nová Bystrica a VD Nosice
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP148/2024
uvo 20240223100023.02.2024
10:00
Oprava turbíny TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3358/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Havarijné poistenie plavidiel 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
SVP 1098/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Spracovanie projektovej dokumentácie: „VN Nemečky - oprava armatúr a ovládania dnového výpustu“
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4362/2024
uvo 20240228100028.02.2024
10:00
Výčapy - Opatovce, r. Nitra – oprava nápustného objektu starých ramien r. Nitry v staničení POH 73,495
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4014/2024
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
II. Ždiar, VT Biela, rkm 22,770 - 22,800 a 23,110 - 23,150, pomiestna stabilizácia ľavej brehovej čiary
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4388/2024/1
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Obnova licencie Adobe reader PRO na meno pre potreby SVP š.p.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5308/2024
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
VS Ružín I - sanácia prievlakov pod žeriavovou dráhou nad výtokmi TG1 a TG2 (oprava betónov na výtoku turbín TG 1 a TG 2)
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4758/2024/1
uvo 20240313090013.03.2024
09:00
Panelové prefabrikáty a rímsy – Ružomberok 2024
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20241634
eks 20240318110018.03.2024
11:00
VN Málinec - oprava elektroinštalácie mostového žeriava na ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 164/2023
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Výmena vstrekovačov a čerpadla – Caterpillar D6N
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6014/2024/1
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Oprava spojky a dvojstupňového násobiča Zetor Crystal 150 BB 713YI
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5244/2024
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Zabezpečenie opráv mechanizmov Menzi Muck M320 a M325
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 8003/2023
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
I. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4318/2023
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Laboratórne stoly s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
6691/2024
uvo 20240326100026.03.2024
10:00
Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5632/2024
uvo 20240402090002.04.2024
09:00
Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
5865/2024
uvo 20240416100016.04.2024
10:00
II. Havarijné poistenie plavidiel 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
SVP 6298/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
Znalecký posudok- revitalizácia rieky Morava
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 7887/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
II. VN Málinec - oprava elektroinštalácie mostového žeriava na ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 7621/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
Oprava nákladného vozidla IVECO TRAKKER, BB 294 FG-oprava prednej nápravy- diferenciálu II nápravy, oprava otvárania dverí vodiča
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6971/2024
uvo 20240419090019.04.2024
09:00
Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; geometrické plány a výkupové elaboráty
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9067/2024
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Predajná - údržba toku Jasenský potok v r. km 1,582 - 1,605
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4881/2024
uvo 20240514090014.05.2024
09:00
ČS Ptrukša, oprava strechy – havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6197/2024
uvo 20240515100015.05.2024
10:00
Predajná - údržba toku Jasenský potok v r. km 1,582 - 1,605
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4881/2024
uvo 20240516090016.05.2024
09:00
VS Orava - oprava vedenia a traverzy provizórneho hradenia dnových výpustí
Zákazka s nízkou hodnotou
7456/2024
uvo 20240523110023.05.2024
11:00
Výmena výkonových ističov na ČS Kľučovec
Zákazka s nízkou hodnotou
5104/2024
uvo 20240530100030.05.2024
10:00
Nákup multifunkčných zariadení na centrálnu tlač 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
SVP 419/2024
uvo 20240531100031.05.2024
10:00
Nakládka, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu uloženého na dočasnej skládke VS Ružín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243984
eks 20240604080004.06.2024
08:00
VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 217/2023
uvo 20240606090006.06.2024
09:00
Betóny 2024 Orava /Oravská Poruba/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244178
eks 20240610100010.06.2024
10:00
Betóny 2024 Liptov 2 /Liptovská Kokava, Dúbrava, Pavčina Lehota/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244192
eks 20240610110010.06.2024
11:00
Betóny 2024 Turiec /Turany, Príbovce, Sučany/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244197
eks 20240610120010.06.2024
12:00
Betóny 2024 Žilina 1 /Žilina-Trnové, Veľké Rovné, Divina, Belá/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244198
eks 20240610123010.06.2024
12:30
Betóny 2024 Nimnica /Visolaje, Beluša, Lazy pod Makytou, Dolný Lieskov, Domaniža/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244199
eks 20240610130010.06.2024
13:00
Sprevádzkovanie /oživenie/ telekomunikačného spojenia prevádzok Hospodárskeho dvora a hate Drahovce
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9567/2024
uvo 20240614100014.06.2024
10:00
VS Starina - ciachovanie odberu vody vrátane výmeny upchávkového kompenzátora (montážna vložka)
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11538/2024
uvo 20240614110014.06.2024
11:00
VS Ľuboreč - oprava ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 217/2023
uvo 20240621090021.06.2024
09:00
Generálna oprava prevodovky, oprava spojky, oprava náhonu prednej nápravy a oprava zadnej hydrauliky traktora
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 8746/2024
uvo 20240621090021.06.2024
09:00
Vykonávanie výrobno-kontrolných skúšok kameniva na obdobie 2024-2025
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9490/2024
uvo 20240621100021.06.2024
10:00
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vysokého napätia (VN), nízkeho napätia (NN) a plávajúcich zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
508 653
uvo 20240626080026.06.2024
08:00
Zemplínska Šírava hkm 2,700-3,120 sanácia časti zberného drénu juhovýchodnej hrádze
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11491/2024
uvo 20240626100026.06.2024
10:00
Zalužice JZ hrádza, hkm 1,300-1,400 doplnenie kamennej nahádzky
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11492/2024
uvo 20240626110026.06.2024
11:00
VS Ľuboreč - oprava ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 217/2023
uvo 20240703090003.07.2024
09:00
Náhradná výsadba VN Buková
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 2530/2024
uvo 20240704100004.07.2024
10:00
Plotové dosky WPC pre DRS Ružiná
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5216/2024
uvo 20240711090011.07.2024
09:00
Stankovany - navýšenie pravého brehu rieky Váh; geodetické zameranie SO 01
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 13128/2024
uvo 20240711090011.07.2024
09:00
Betóny 2024 Liptov 1 /Štiavnička, Stankovany/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245687
eks 20240718100018.07.2024
10:00
Betóny 2024 Žilina 2 /Rudinka, Čadca/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20245690
eks 20240718110018.07.2024
11:00