Betóny 2024 Žilina 2 /Rudinka, Čadca/

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Betóny 2024 Žilina 2 /Rudinka, Čadca/
Kód zákazky: Z20245690
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44114000-2
Predpokladaná hodnota: 5 541,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Karloveská
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty