SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Adresa: Karloveská
Mesto: Bratislava - mestská časť Karlova Ves
PSČ: 84104
IČO: 36022047
DIČ: 2020066213
IČ DPH:
Názov Zdroj Ponuky do
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických vysokého napätia (VN), nízkeho napätia (NN) a plávajúcich zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
508 653
uvo 20240626080026.06.2024
08:00
Zemplínska Šírava hkm 2,700-3,120 sanácia časti zberného drénu juhovýchodnej hrádze
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11491/2024
uvo 20240626100026.06.2024
10:00
Zalužice JZ hrádza, hkm 1,300-1,400 doplnenie kamennej nahádzky
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11492/2024
uvo 20240626110026.06.2024
11:00
Názov Zdroj Ponuky do
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019782
eks 20200824120024.08.2020
12:00
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202019927
eks 20200824140024.08.2020
14:00
Kancelárske potreby pre Odštepný závod Banská Bystrica
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z202117259
eks 20210824120024.08.2021
12:00
MT8 - nákup náhradných dielov a opravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z2022462
eks 20220215112015.02.2022
11:20
Kamerový systém so zabezpečením vstupu a elektronický zabezpečovací systém (EZS) s montážou a inštaláciou
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20221335
eks 20220307125307.03.2022
12:53
Zabezpečenie aktualizácií a podpory rozpočtového stavebného softvéru
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3637/2024
uvo 20240216090016.02.2024
09:00
Oprava a servis dieselagregátu v administratívnej budove Martinská 49, Bratislava
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3074/2024
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
II. Výmena prevodoviek plavidla BD DEVÍN
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 594/2024/7
uvo 20240219100019.02.2024
10:00
VN Nová Bystrica - náter oceľového schodišťa a odberného potrubia v dolnej strojovni
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3693/2024
uvo 20240222110022.02.2024
11:00
VS Ružín I - rekonštrukcia ovládacích prvkov v tlakovej komore -projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor II.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 2113/2024
uvo 20240223090023.02.2024
09:00
VS Ružín I - rekonštrukcia ovládacích prvkov v tlakovej komore-projektová dokumentácia pre realizáciu stavby a autorský dozor II.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 2113/2024
uvo 20240223090023.02.2024
09:00
Servis zdvíhacích zariadení na VN Nová Bystrica a VD Nosice
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP148/2024
uvo 20240223100023.02.2024
10:00
Oprava turbíny TG2 na malej vodnej elektrárni Nová Dedinka
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 3358/2024
uvo 20240226100026.02.2024
10:00
Spracovanie projektovej dokumentácie: „VN Nemečky - oprava armatúr a ovládania dnového výpustu“
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4362/2024
uvo 20240228100028.02.2024
10:00
Výčapy - Opatovce, r. Nitra – oprava nápustného objektu starých ramien r. Nitry v staničení POH 73,495
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4014/2024
uvo 20240229100029.02.2024
10:00
II. Ždiar, VT Biela, rkm 22,770 - 22,800 a 23,110 - 23,150, pomiestna stabilizácia ľavej brehovej čiary
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4388/2024/1
uvo 20240306090006.03.2024
09:00
Obnova licencie Adobe reader PRO na meno pre potreby SVP š.p.
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5308/2024
uvo 20240312100012.03.2024
10:00
VS Ružín I - sanácia prievlakov pod žeriavovou dráhou nad výtokmi TG1 a TG2 (oprava betónov na výtoku turbín TG 1 a TG 2)
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4758/2024/1
uvo 20240313090013.03.2024
09:00
VN Málinec - oprava elektroinštalácie mostového žeriava na ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 164/2023
uvo 20240320090020.03.2024
09:00
Výmena vstrekovačov a čerpadla – Caterpillar D6N
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6014/2024/1
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Oprava spojky a dvojstupňového násobiča Zetor Crystal 150 BB 713YI
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5244/2024
uvo 20240322090022.03.2024
09:00
Zabezpečenie opráv mechanizmov Menzi Muck M320 a M325
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 8003/2023
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
I. VS KSL, oprava betónových konštrukcií a dilatácií v pirepustoch pod PK VE Sučany
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4318/2023
uvo 20240325100025.03.2024
10:00
Laboratórne stoly s príslušenstvom
Zákazka s nízkou hodnotou
6691/2024
uvo 20240326100026.03.2024
10:00
Malá Krčava – prečistenie koryta toku od nánosov v rkm 8,485 – 10,757
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 5632/2024
uvo 20240402090002.04.2024
09:00
Elektro revízia elekrických zariadení SVP š.p., Povodie Dunaja OZ, PS VD Ga na rok 2024
Zákazka s nízkou hodnotou
5865/2024
uvo 20240416100016.04.2024
10:00
II. Havarijné poistenie plavidiel 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
SVP 6298/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
Znalecký posudok- revitalizácia rieky Morava
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 7887/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
II. VN Málinec - oprava elektroinštalácie mostového žeriava na ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 7621/2024
uvo 20240417090017.04.2024
09:00
Oprava nákladného vozidla IVECO TRAKKER, BB 294 FG-oprava prednej nápravy- diferenciálu II nápravy, oprava otvárania dverí vodiča
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6971/2024
uvo 20240419090019.04.2024
09:00
Čadca – rieka Kysuca, protipovodňové opatrenia; geometrické plány a výkupové elaboráty
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9067/2024
uvo 20240506090006.05.2024
09:00
Predajná - údržba toku Jasenský potok v r. km 1,582 - 1,605
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4881/2024
uvo 20240514090014.05.2024
09:00
ČS Ptrukša, oprava strechy – havarijný stav
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 6197/2024
uvo 20240515100015.05.2024
10:00
Predajná - údržba toku Jasenský potok v r. km 1,582 - 1,605
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 4881/2024
uvo 20240516090016.05.2024
09:00
VS Orava - oprava vedenia a traverzy provizórneho hradenia dnových výpustí
Zákazka s nízkou hodnotou
7456/2024
uvo 20240523110023.05.2024
11:00
Výmena výkonových ističov na ČS Kľučovec
Zákazka s nízkou hodnotou
5104/2024
uvo 20240530100030.05.2024
10:00
Nákup multifunkčných zariadení na centrálnu tlač 2024
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka)
SVP 419/2024
uvo 20240531100031.05.2024
10:00
Nakládka, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu uloženého na dočasnej skládke VS Ružín
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243984
eks 20240604080004.06.2024
08:00
VS Hriňová, výmena čerpadiel priesakových vôd
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 217/2023
uvo 20240606090006.06.2024
09:00
Betóny 2024 Orava /Oravská Poruba/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244178
eks 20240610100010.06.2024
10:00
Betóny 2024 Liptov 2 /Liptovská Kokava, Dúbrava, Pavčina Lehota/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244192
eks 20240610110010.06.2024
11:00
Betóny 2024 Turiec /Turany, Príbovce, Sučany/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244197
eks 20240610120010.06.2024
12:00
Betóny 2024 Žilina 1 /Žilina-Trnové, Veľké Rovné, Divina, Belá/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244198
eks 20240610123010.06.2024
12:30
Betóny 2024 Nimnica /Visolaje, Beluša, Lazy pod Makytou, Dolný Lieskov, Domaniža/
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244199
eks 20240610130010.06.2024
13:00
Sprevádzkovanie /oživenie/ telekomunikačného spojenia prevádzok Hospodárskeho dvora a hate Drahovce
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9567/2024
uvo 20240614100014.06.2024
10:00
VS Starina - ciachovanie odberu vody vrátane výmeny upchávkového kompenzátora (montážna vložka)
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 11538/2024
uvo 20240614110014.06.2024
11:00
VS Ľuboreč - oprava ZFO
Zákazka s nízkou hodnotou
CS SVP OZ BB 217/2023
uvo 20240621090021.06.2024
09:00
Generálna oprava prevodovky, oprava spojky, oprava náhonu prednej nápravy a oprava zadnej hydrauliky traktora
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 8746/2024
uvo 20240621090021.06.2024
09:00
Vykonávanie výrobno-kontrolných skúšok kameniva na obdobie 2024-2025
Zákazka s nízkou hodnotou
SVP 9490/2024
uvo 20240621100021.06.2024
10:00