Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Zaregistrujte sa, aby ste videli všetky verejné zákazky

V zozname nižšie je zobrazených len prvých 5 aktívnych súťaží, kde možnosť zúčastniť sa čoskoro končí.
Aby ste mohli vidieť všetky zverejné súťaže, zaregistrujte sa. Registrácia je bezplatná a nezaberie viac ako 1 minútu.

Informácie o verejnom obstarávateľovi

Názov subjektu: Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Adresa: Hlohovecká
Mesto: Lužianky
PSČ: 95141
IČO: 42337402
DIČ: 2023975107
IČ DPH:
Neboli nájdené žiadne záznamy.
Názov Zdroj Ponuky do
Poistenie prístrojov a zariadení
Zákazka s nízkou hodnotou
499754
uvo 20240315100015.03.2024
10:00
Odborná prehliadka kotlov
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242063
eks 20240325103025.03.2024
10:30
Hnojivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242286
eks 20240403100003.04.2024
10:00
Obstaranie licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242343
eks 20240403110003.04.2024
11:00
Obstaranie licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242470
eks 20240412083012.04.2024
08:30
Hnojivá
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242471
eks 20240412090012.04.2024
09:00
Aktualizácia licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242452
eks 20240412110012.04.2024
11:00
Agrochemikálie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242612
eks 20240416100016.04.2024
10:00
Aktualizácia licencie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20242755
eks 20240418100018.04.2024
10:00
Kŕmne zmesi pre kanylované kravy
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243564
eks 20240517100017.05.2024
10:00
Kŕmne zmesi pre králiky
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243565
eks 20240517110017.05.2024
11:00
Obstaranie IKT
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243569
eks 20240520090020.05.2024
09:00
Tlač časopisu
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243686
eks 20240522093022.05.2024
09:30
Informačno-komunikačné technológie
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20243894
eks 20240528100028.05.2024
10:00
Notebook
Podlimitná zákazka s využitím EKS
Z20244098
eks 20240531100031.05.2024
10:00